Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-08-17 13:02:51 Ogłoszenia / Ogłoszenia Joanna Górczyńska Edycja artykułu
2018-08-17 12:18:09 Ogłoszenia o przetargach / Sprzedaż działki niezabudowanej wraz z udziałem 1/4 w działce dojazdowej położonych w obrębie Zatorze przy ul. Wojciecha Kilara w Dzierżoniowie, Kw 16 234. Joanna Górczyńska Edycja artykułu
2018-08-17 12:16:47 Ogłoszenia o przetargach / Odwołanie przetargu nieograniczonego Nr 28/2018/PN na sprzedaż działki nr 248/3 obręb Zatorze o powierzchni 1 095 m² z przeznaczeniem pod mieszkaniową jednorodzinną wraz z udziałem 1/4 w działce 248/4 obręb Zatorze stanowiącej dojazd. Joanna Górczyńska Edycja artykułu
2018-08-17 12:13:55 Ogłoszenia o przetargach / Odwołanie przetargu nieograniczonego Nr 28/2018/PN na sprzedaż działki nr 248/3 obręb Zatorze o powierzchni 1 095 m² z przeznaczeniem pod mieszkaniową jednorodzinną wraz z udziałem 1/4 w działce 248/4 obręb Zatorze stanowiącej dojazd. Joanna Górczyńska Publikacja artykułu
2018-08-17 11:19:44 Rok 2018 / 2/2018 - decyzja. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko) dla przedsięwzięcia pn „Przebudowa i rozbudowa istniejącej hali produkcyjnej wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną w Dzierżoniowie przy ul. Strefowej 7”. Wnioskodawca spółka LS EV Poland Sp. z o.o. , ul. Strefowa 7, 58-200 Dzierżoniów Krzysztof Nawrot Edycja artykułu
2018-08-17 08:40:56 Rok 2018 / 1/2018 decyzja. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu na terenie działki nr 65/25 obręb Zatorze przy ul. Podwalnej 11 w Dzierżoniowie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji.Decyzja została wydana na wniosek przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą FOCUS. Krzysztof Nawrot Edycja artykułu
2018-08-17 08:38:20 Rok 2018 / 2/2018 - decyzja. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko) dla przedsięwzięcia pn „Przebudowa i rozbudowa istniejącej hali produkcyjnej wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną w Dzierżoniowie przy ul. Strefowej 7”. Wnioskodawca spółka LS EV Poland Sp. z o.o. , ul. Strefowa 7, 58-200 Dzierżoniów Krzysztof Nawrot Edycja artykułu
2018-08-17 08:36:59 Rok 2018 / 2/2018 - decyzja. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko) dla przedsięwzięcia pn „Przebudowa i rozbudowa istniejącej hali produkcyjnej wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną w Dzierżoniowie przy ul. Strefowej 7”. Wnioskodawca spółka LS EV Poland Sp. z o.o. , ul. Strefowa 7, 58-200 Dzierżoniów Krzysztof Nawrot Publikacja artykułu
2018-08-16 10:08:32 Rok 2018 / Sierpień 2018 Katarzyna Majchrzak Edycja artykułu
2018-08-16 08:48:05 2018 rok / Petycja nr 1-2018 Grażyna Banaś Publikacja artykułu