Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-09-20 13:59:46 Postępowania poniżej 30 tys. euro / Wykonanie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla wykonania robót budowlanych w obiekcie byłej Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Szkolnej nr 24 w Dzierżoniowie w ramach zadania p.n. „Modernizacja budynku przy ul. Szkolnej 24”. Jolanta Osak Edycja artykułu
2017-09-20 13:54:39 Postępowania poniżej 30 tys. euro / Wykonanie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla wykonania robót budowlanych w obiekcie byłej Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Szkolnej nr 24 w Dzierżoniowie w ramach zadania p.n. „Modernizacja budynku przy ul. Szkolnej 24”. Jolanta Osak Edycja artykułu
2017-09-20 13:41:47 Postępowania poniżej 30 tys. euro / Wykonanie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla wykonania robót budowlanych w obiekcie byłej Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Szkolnej nr 24 w Dzierżoniowie w ramach zadania p.n. „Modernizacja budynku przy ul. Szkolnej 24”. Jolanta Osak Publikacja artykułu
2017-09-20 12:41:33 2017 rok / Petycja nr 7 Grażyna Banaś Publikacja artykułu
2017-09-20 11:43:15 Nabór na stanowisko podinspektora ds. obrotu nieruchomościami i gruntów rolnych / Informacja o wynikach naboru Anna Beker Publikacja artykułu
2017-09-20 09:19:04 Wykazy nieruchomości / Wykaz nieruchomości z dnia 20 września 2017 Jan Lor Edycja artykułu
2017-09-20 09:11:59 Wykazy nieruchomości / Wykaz nieruchomości z dnia 20 września 2017 Jan Lor Publikacja artykułu
2017-09-19 13:00:46 Dostawy i Usługi / Wykonywanie usługi polegającej na obsłudze Strefy Płatnego Parkowania na terenie miasta Dzierżoniowa przy użyciu parkometrów w latach 2018-2021. Jolanta Osak Edycja artykułu
2017-09-19 12:51:22 Dostawy i Usługi / Wykonywanie usługi polegającej na obsłudze Strefy Płatnego Parkowania na terenie miasta Dzierżoniowa przy użyciu parkometrów w latach 2018-2021. Jolanta Osak Edycja artykułu
2017-09-19 12:48:14 Dostawy i Usługi / Wykonywanie usługi polegającej na obsłudze Strefy Płatnego Parkowania na terenie miasta Dzierżoniowa przy użyciu parkometrów w latach 2018-2021. Jolanta Osak Edycja artykułu