Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-11-23 09:14:53 Architektura / Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w planie miejscowym lub Studium Krzysztof Rychel Edycja artykułu
2017-11-23 08:33:50 Wykazy nieruchomości / Wykaz nieruchomości z dnia 23 listopada 2017 Jan Lor Publikacja artykułu
2017-11-23 08:33:14 Podatki, opłaty lokalne / Podatek od nieruchomości od osób fizycznych. Anna Gałązka Edycja artykułu
2017-11-23 08:31:38 Podatki, opłaty lokalne / Podatek rolny Anna Gałązka Edycja artykułu
2017-11-23 08:14:27 Podatek od środków transportu / Terminy płatności podatku od środków transportowych Anna Gałązka Edycja artykułu
2017-11-23 08:12:52 Podatek od nieruchomości / Terminy płatności w podatku od nieruchomości Anna Gałązka Edycja artykułu
2017-11-23 08:11:19 Rok 2017 / Podatek rolny - stawki na 2017 r. Anna Gałązka Edycja artykułu
2017-11-23 08:10:21 Podatek rolny / Terminy płatności podatku rolnego Anna Gałązka Edycja artykułu
2017-11-23 08:09:53 Zwolnienia stanowiące regionalną pomoc inwestycyjną / Zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną Anna Gałązka Edycja artykułu
2017-11-23 08:08:14 Referat dochodów / Wydział Finansowo-Budżetowy - Referat Dochodów Anna Gałązka Edycja artykułu