Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-05-25 14:46:17 Rok 2018 / Maj 2018 Beata Krukiewicz Edycja artykułu
2018-05-25 14:45:34 Rok 2018 / Maj 2018 Beata Krukiewicz Edycja artykułu
2018-05-25 14:44:27 Rok 2018 / Maj 2018 Katarzyna Majchrzak Edycja artykułu
2018-05-25 14:37:57 Rok 2018 / Maj 2018 Katarzyna Majchrzak Edycja artykułu
2018-05-25 13:09:27 Roboty budowlane / Wykonanie robót budowlanych w zakresie: remontu pomieszczeń szatniowych i przebudowy istniejących pomieszczeń na sanitariaty, remontu bocznego wejścia do budynku A, wykonania podziału pomieszczeń, wydzielenia odrębnego wejścia do piwnicy, rozdzielenia opomiarowania zużycia wody i energii, wykonania dodatkowego wejścia do budynku B, wykonania malowania wnętrza budynku A, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim – Termomodernizacja budynku głównego Szkoły Podstawowej nr 3 w Dzierżoniowie wraz z przebudową kotłowni” Eunika Lepka Edycja artykułu
2018-05-25 11:46:43 Roboty budowlane / Wykonanie robót budowlanych pn.: „Modernizacja placu zabaw na os. Makowym przy ul. Wieniawskiego” w ramach Dzierżoniowskiego Budżetu Obywatelskiego. Paweł Brzeźniak Publikacja artykułu
2018-05-25 11:33:08 Roboty budowlane / Wykonywanie oznakowania poziomego na terenie Dzierżoniowa w latach 2018 -2020 Eunika Lepka Publikacja artykułu
2018-05-25 10:41:11 Architektura / Klauzula informacyjna w przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą - art. 13 RODO. Krzysztof Rychel Edycja artykułu
2018-05-25 10:40:54 Architektura / Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w planie miejscowym lub Studium Krzysztof Rychel Edycja artykułu
2018-05-25 10:40:38 Architektura / Decyzje o warunkach zabudowy Krzysztof Rychel Edycja artykułu