Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2019-02-20 15:32:30 Obwieszczenia, komunikaty i inne informacje z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodno-ściekowej oraz czystości i porządku / Alert poziomu I o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego lub poziomu docelowego zanieczyszczeń powietrza Krzysztof Nawrot Publikacja artykułu
2019-02-20 15:03:03 Rok 2019 / 1/2019 decyzja. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa zakładu o halę produkcyjną z lokalizacją przy ul. Strefowej 5 w Dzierżoniowie, na terenie działki 186 obręb Zachód". Wnioskodawca: Hauck Heat Treatment Sp. z o.o. ul. Strefowa 5, 58-200 Dzierżoniów. Krzysztof Nawrot Edycja artykułu
2019-02-20 14:28:09 Ogłoszenia o przetargach / Sprzedaż lokalu użytkowego nr D o pow. użytkowej 101,81 m2 (wraz z przynależną piwnicą), położonego na I piętrze budynku przy ul. Pocztowej 1 w Dzierżoniowie, wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki gruntu nr 342/1 o pow. 253 m2, obręb Centrum, KW 24114. Jan Lor Publikacja artykułu
2019-02-20 14:22:28 Ogłoszenia o przetargach / Sprzedaż lokalu użytkowego nr C o pow. użytkowej 65,87 m2 (wraz z przynależną piwnicą), położonego na parterze budynku przy ul. Pocztowej 1 w Dzierżoniowie, wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki gruntu nr 342/1 o pow. 253 m2, obręb Centrum, KW 24114. Jan Lor Publikacja artykułu
2019-02-20 14:16:55 Ogłoszenia o przetargach / Sprzedaż lokalu użytkowego nr B o pow. użytkowej 165,74 m2 (wraz z przynależnymi piwnicami), położonego na parterze budynku przy ul. Pocztowej 1 w Dzierżoniowie, wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki gruntu nr 342/1 o pow. 253 m2, obręb Centrum, KW 24114. Jan Lor Publikacja artykułu
2019-02-20 14:16:14 Lokale użytkowe / Lokal użytkowy nr D w budynku przy ul. Pocztowej 1 w Dzierżoniowie. Jan Lor Edycja artykułu
2019-02-20 14:15:37 Lokale użytkowe / Lokal użytkowy nr C w budynku przy ul. Pocztowej 1 w Dzerżoniowie Jan Lor Edycja artykułu
2019-02-20 14:12:20 Lokale użytkowe / Lokal użytkowy nr B w budynku przy ul. Pocztowej 1 w Dzierżoniowie Jan Lor Edycja artykułu
2019-02-20 13:04:26 Obwieszczenia, komunikaty i inne informacje z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodno-ściekowej oraz czystości i porządku / Wykaz podmiotów gospodarczych posiadających zezwolenie w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - teren Dzierżoniowa Krzysztof Nawrot Edycja artykułu
2019-02-20 12:59:53 Obwieszczenia, komunikaty i inne informacje z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodno-ściekowej oraz czystości i porządku / Wykaz podmiotów gospodarczych posiadających zezwolenie w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - teren Dzierżoniowa Krzysztof Nawrot Edycja artykułu