Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-02-16 08:38:26 Rok 2018 / Luty 2018 Beata Krukiewicz Edycja artykułu
2018-02-16 07:30:25 Rok 2018 / Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kolektora sanitarnego z Piławy Górnej do oczyszczalni ścieków w Bielawie”. Sprawa prowadzona przez Wójta Dzierżoniowa. Przedsięwzięcie realizowane będzie m.in. na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów – działki 255/4, 255/1, 255/3, 255/2, 214/4, 216/2, 215/2, 219/2, 220/2, 221/4, 222/4, 225/2, 224/2, 229/4, 228/6, 228/4, 232/1, 233, 100/2, 256/1, 254/2, 254/1, 252, 251/1, 250/1, 249/1, 227/2 obręb Zatorze. Krzysztof Nawrot Publikacja artykułu
2018-02-15 12:02:27 Rok 2018 / Luty 2018 Beata Krukiewicz Edycja artykułu
2018-02-15 11:59:41 Ogłoszenia o konkursach / Ogłoszenie o konkursie na realizację zadania publicznego na udzial dzieci i młodzieży z Dzierzoniowa w treningach i zawodach w trialu Anna Polowczyk Publikacja artykułu
2018-02-15 11:59:21 Rok 2018 / Luty 2018 Beata Krukiewicz Edycja artykułu
2018-02-15 11:58:03 Rok 2018 / Luty 2018 Beata Krukiewicz Edycja artykułu
2018-02-15 10:18:47 Biuro zamówień publicznych / INFORMACJE O BIURZE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Jolanta Osak Edycja artykułu
2018-02-15 10:15:38 Biuro zamówień publicznych / INFORMACJE O BIURZE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Jolanta Osak Edycja artykułu
2018-02-15 10:14:30 Biuro zamówień publicznych / INFORMACJE O BIURZE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Jolanta Osak Edycja artykułu
2018-02-15 10:14:06 Biuro zamówień publicznych / INFORMACJE O BIURZE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Jolanta Osak Edycja artykułu