Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
6/10 postanowienie w zakresie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Przedsięwzięcie pn. .„Budowa drogi, oznaczonej w planie miejscowym symbolem 3KDL wraz z likwidacją, przebudową, budową i zabezpieczeniem infrastruktury technicznej, nawierzchniami utwardzonymi, elementami zieleń oraz budowa obiektu handlowo-usługowego wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną, stacją transformatorową, zbiornikiem wody p-poż., instalacjami zewnętrznymi, placem parkingowym i manewrowym, nawierzchniami utwardzonymi, murami oporowymi, elementami zieleni i reklam oraz zjazdem nr 1 dla samochodów osobowych oraz zjazdem nr 2 dla samochodów ciężarowych”. Planowana inwestycja zlokalizowana będzie w Dzierżoniowie, w kwartale pomiędzy ul. Świdnicką, Piastowską, Osiedlem Kolorowym oraz Parkową.Postanowienie zostało wydane dla inwestora: Kaufland Polska Markety Spółka z o.o. ul. Szybka 6-10, Wrocław (pełnomocnik osoba fizyczna (P.A.NOVA S.A. ul. Górnych Wałów 42, 44-100 Gliwice).

6/10 postanowienie w zakresie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Przedsięwzięcie pn. .„Budowa drogi, oznaczonej w planie miejscowym symbolem 3KDL wraz z likwidacją, przebudową, budową i zabezpieczeniem infrastruktury technicznej, nawierzchniami utwardzonymi, elementami zieleń oraz budowa obiektu handlowo-usługowego wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną, stacją transformatorową, zbiornikiem wody p-poż., instalacjami zewnętrznymi, placem parkingowym i manewrowym, nawierzchniami utwardzonymi, murami oporowymi, elementami zieleni i reklam oraz zjazdem nr 1 dla samochodów osobowych oraz zjazdem nr 2 dla samochodów ciężarowych”. Planowana inwestycja zlokalizowana będzie w Dzierżoniowie, w kwartale pomiędzy ul. Świdnicką, Piastowską, Osiedlem Kolorowym oraz Parkową.Postanowienie zostało wydane dla inwestora: Kaufland Polska Markety Spółka z o.o. ul. Szybka 6-10, Wrocław (pełnomocnik Włodzimierz Krasucki (P.A.NOVA S.A. ul. Górnych Wałów 42, 44-100 Gliwice).

2018-05-21 15:43:41
9/10 postanowienie. Postanowienie w zakresie nie stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Przedsięwzięcie pod nazwą „Budowa zakładu SYSTEM POLYOL FACILITY”. Przedsięwzięcie dotyczy budowy zakładu produkującego poliole (alkohole wielohydroksylowe) – produkcja oparta będzie wyłącznie na mieszaniu półfabrykatów. Zakład zlokalizowany będzie przy ul. Strefowej 16 w Dzierżoniowie – działka nr 183/3 obręb Zachód. Inwestor – SKC EURODISPLAY Sp. z o.o. ul. Strefowa 16, 58-200 Dzierżoniów działająca przez pełnomocnika

2018-05-21 15:42:21
7/10 postanowienie w zakresie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Przedsięwzięcie p.n.: „Rozbudowa istniejącego zakładu produkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanego przy ul. Strefowej 8 w Dzierżoniowie” (działki nr 81, 82/4, 82/7, 83, 84, 85, 86, 92/2, 95/3, 97/2, 98/5, 98/8 obręb Zachód). W projektowanym zakładzie nr 3 prowadzona będzie produkcja elektrod spawalniczych. Postanowienie wydano dla inwestora – Harris Calorific International Sp. z o.o. ul. Strefowa 8, 58-200 Dzierżoniów. Pełnomocnik: Osoba fizyczna, PM Group Polska Sp. z o.o. ul. Klecińska 125, 54-424 Wrocław.

2018-05-21 15:41:03
10/10 postanowienie. Postanowienie w zakresie nie stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Przedsięwzięcie p.n.: „Uruchomienie produkcji pedetu z biomasy w firmie DCEO”. Zakres przedsięwzięcia obejmuje budowę hali produkcyjnej o powierzchni około 1250m2, w której produkowany będzie z biomasy pelet (granulat). Miejscem planowanego przedsięwzięcia są działki nr 81/10, 81/12, 81/8, 81/13 obręb Przedmieście przy ul. Cichej w Dzierżoniowie. Wnioskodawca: Dolnośląskie Centrum Energii Odnawialnej, ul. Cicha 14, 58-200 Dzierżoniów

2018-05-21 15:37:44
14/10 Postanowienie w zakresie nie stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Przedsięwzięcie polega na rozbudowie zakładu LIBRA sp. z o.o. w Dzierżoniowie. Zakres przedsięwzięcia obejmuje budowę hali magazynowej przeznaczonej na składowanie surowców i wyrobów gotowych, przeniesienie istniejącej wiaty w nowe miejsce na terenie działki inwestora, wykonanie utwardzonej nawierzchni drogowej, wykonanie sieci infrastruktury technicznej.

2018-05-21 15:37:00
4/10 postanowienie. Postanowienie w zakresie nie stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Przedsięwzięcie polega na budowie zakładu produkującego przekładki tekturowe typu „plaster miodu”. Planowane miejsce realizacji przedsięwzięcia ul. Strefowa w Dzierżoniowie (działki 98/10, 99/7, 100/7, 102/12 obszar Zachód).

2018-05-21 15:36:22
13/10 postanowienie. Postanowienie w zakresie nie stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Przedsięwzięcie polega na rozbudowie i przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania budynku byłej hali produkcyjnej na obiekt o funkcji usługowej – serwis samochodowy wraz zapleczem socjalnym i biurowym oraz sklepem motoryzacyjnym wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą (przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie działki nr 58/21 obręb centrum przy ul. Parkowej w Dzierżoniowie - teren byłych zakładów DEFKA).


2010-12-24 12:42:14
11/10 postanowienie. Postanowienie w zakresie nie stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Przedsięwzięcie polega na uruchomieniu punktu skupu złomu w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Miejscem planowanego przedsięwzięcia jest działka nr 37/17 obręb Zatorze przy ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie.


2010-10-21 08:51:02
3/10 postanowienie w zakresie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na zmianie sposobu użytkowania hali z funkcji magazynowej na produkcyjno-magazynową (produkcja samochodowych uszczelek gumowych) oraz budowy dopalacza termicznego redukującego lotne związki organiczne (LZO) na terenie zakładu METZELER Automotive Profile Systems Polska Sp. z o.o. przy ul. Pieszyckiej 2 w Dzierżoniowie (działka nr 129/8 obręb Zachód. Wnioskodawca: METZELER Automotive Profile Systems Polska Sp. z o.o. ul. Pieszycka 2, 58-200 Dzierżoniów

3/10 postanowienie w zakresie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na zmianie sposobu użytkowania hali z funkcji magazynowej na produkcyjno-magazynową (produkcja samochodowych uszczelek gumowych) oraz budowy dopalacza termicznego redukującego lotne związki organiczne (LZO) na terenie zakładu METZELER Automotive Profile Systems Polska Sp. z o.o. przy ul. Pieszyckiej 2 w Dzierżoniowie (działka nr 129/8 obręb Zachód. Wnioskodawca: METZELER Automotive Profile Systems Polska Sp. z o.o. ul. Pieszycka 2, 58-200 Dzierżoniów
2010-02-16 15:48:04