Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacja o mieniu komunalnym

Informacja o mieniu komunalnym
2009-11-24 10:35:53
Uzasadnienie planu wydatków inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2010 roku

Uzasadnienie planu wydatków inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2010 roku
2009-11-23 10:32:35
Uzasadnienie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Uzasadnienie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
2009-11-23 10:31:33
Uzasadnienie planu dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów budżetu miasta

Uzasadnienie planu dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów budżetu miasta
2009-11-23 10:28:39
Załacznik nr 1 - Dochody Budżetu Miasta na 2010 rok

Załacznik nr 1 - Dochody Budżetu Miasta na 2010 rok
2009-11-23 08:45:37
Załacznik nr 16 - Wydatki na Wieloletnie Programy Inwestycyjne

Załacznik nr 16 - Wydatki na Wieloletnie Programy Inwestycyjne
2009-11-20 15:32:54
Załącznik nr 15 - Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych

Załącznik nr 15 - Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych
2009-11-20 15:32:24
Załącznik nr 14 = Wydatki na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programie Przeciwdziałania Narkomanii

Załącznik nr 14 = Wydatki na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programie Przeciwdziałania Narkomanii
2009-11-20 15:32:11
Załacznik nr 13 - Dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Załacznik nr 13 - Dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
2009-11-20 15:32:00
Załącznik nr 12 - Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

Załącznik nr 12 - Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
2009-11-20 15:31:50