Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA Nr XLVI/293/09 w sprawie skargi na Prezesa Dzierżoniowskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych sp. z o.o.

2016-06-22 08:40:55
UCHWAŁA Nr XLVI/292/09 W sprawie wyrażenia zgody na powiększenie obszaru Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST – PARK – Podstrefa Dzierżoniów

UCHWAŁA Nr XLVI/292/09 W sprawie wyrażenia zgody na powiększenie obszaru Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST – PARK – Podstrefa Dzierżoniów
2009-09-07 07:46:19
UCHWAŁA Nr XLVI/291/09 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2009 rok

UCHWAŁA Nr XLVI/291/09 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2009 rok
2009-09-07 07:46:04
UCHWAŁA Nr XLVI/290/09 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Invest-Park Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu na pokrycie deficytu budżetowego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną w strefie przemysłowej w Dzierżoniowie (obok WSSE)

UCHWAŁA Nr XLVI/290/09 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Invest-Park Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu na pokrycie deficytu budżetowego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną w strefie przemysłowej w Dzierżoniowie (obok WSSE)
2009-09-07 07:45:32
UCHWAŁA Nr XLVI/289/09 w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Dzierżoniowie na lata 2009 – 2015

UCHWAŁA Nr XLVI/289/09 w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Dzierżoniowie na lata 2009 – 2015
2009-09-07 07:45:20
UCHWAŁA Nr XLVI/288/09 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta w rejonie ulic Piastowskiej i Szpitalnej w Dzierżoniowie

UCHWAŁA Nr XLVI/288/09 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta w rejonie ulic Piastowskiej i Szpitalnej w Dzierżoniowie
2009-09-07 07:44:30
UCHWAŁA Nr XLVI/287/09 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy Osiedlem Młodych w Dzierżoniowie a granicą miasta z Uciechowem

UCHWAŁA Nr XLVI/287/09 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy Osiedlem Młodych w Dzierżoniowie a granicą miasta z Uciechowem
2009-09-07 07:44:14
UCHWAŁA Nr XLVI/286/09 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru objętego ulicami: Mierniczą, Adama Mickiewicza, Plac Konstytucji 3 Maja w Dzierżoniowie

UCHWAŁA Nr XLVI/286/09 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru objętego ulicami: Mierniczą, Adama Mickiewicza, Plac Konstytucji 3 Maja w Dzierżoniowie
2009-09-07 07:42:46
UCHWAŁA Nr XLVI/285/09 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie Dzierżoniowa

UCHWAŁA Nr XLVI/285/09 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie Dzierżoniowa
2009-09-07 07:42:34
UCHWAŁA Nr XLVI/284/09 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Dzierżoniów

UCHWAŁA Nr XLVI/284/09 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Dzierżoniów
2009-09-07 07:42:13