Skład osobowy i zakres działania Komisji Rewizyjnej VIII kadencji Rady 

 
 

Komisja Rewizyjna

Skład komisji:

  1. Grażyna Juraszek - przewodnicząca komisji
  2. Irena Bukalska - zastępca przewodniczącej
  3. Paweł Kowalski
  4. Sebastian Maniak
  5. Kazimierz Szabat
  6. Maciej Woźniak
  7. Ireneusz Żygadło

Zakres i zasady działania Komisji Rewizyjnej

Zakres i zasady działania Komisji określa Rozdział 9 Statutu Miasta Dzierżoniowa, przyjęty uchwałą nr XLVIII/356/18 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 24 września 2018r. (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2018 r. poz. 4688 z dnia 1 października 2018 r.) tutaj

 

Liczba odwiedzin : 60
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta w Dzierżoniowie
Osoba wprowadzająca informację : Beata Kozak
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Janas
Czas wytworzenia: 2018-12-03 10:02:37
Czas publikacji: 2018-12-06 08:22:56
Data przeniesienia do archiwum: 2023-10-21