Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uzasadnienie

Uzasadnienie
2009-07-02 12:16:44
UCHWAŁA NR XLIV/277/09 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na pokrycie deficytu budżetowego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja obiektów oświaty, kultury i pomocy społecznej – Żłobek”

UCHWAŁA NR XLIV/277/09 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na pokrycie deficytu budżetowego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja obiektów oświaty, kultury i pomocy społecznej – Żłobek”
2009-07-01 12:23:20