Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uzasadnienie

Uzasadnienie
2009-07-01 15:08:09
UCHWAŁA NR XLIV/275/09 w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o. o. w Dzierżoniowie do złożenia wniosku do Funduszu Spójności oraz przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”

UCHWAŁA NR XLIV/275/09 w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o. o. w Dzierżoniowie do złożenia wniosku do Funduszu Spójności oraz przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”
2009-07-01 12:23:00