Skład osobowy i zakres działania Komisji Spraw Obywatelskich i Porządku Publicznego VIII kadencji Rady 

 

 

Komisja Spraw Obywatelskich i Porządku Publicznego

Skład komisji:

  1. Ireneusz Żygadło - przewodniczący komisji
  2. Paweł Kowalski - zastępca przewodniczącego
  3. Andrzej Darakiewicz
  4. Agnieszka Denysiak
  5. Jarosław Kresa
  6. Marcin Rak
  7. Kazimierz Szabat

Do zakresu działania Komisji Spraw Obywatelskich i Porządku Publicznego należą sprawy:

1) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej,

2) podejmowania działań w celu poprawy stanu bezpieczeństwa mieszkańców i ich mienia,

3) podejmowania inicjatyw wchodzących w zakres działania Straży Miejskiej,

4) analizy zagrożenia przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego miasta oraz współpraca z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie,

5) wymiany informacji z Komendą Powiatową Policji w Dzierżoniowie w zakresie stanu porządku i bezpieczeństwa w mieście oraz wypracowanie wspólnych wniosków celem zmniejszenia zagrożenia,

6) inspirowania działań w celu ograniczenia zjawisk patologicznych,

7) współpracy z organizacjami samorządowymi, społecznymi oraz mieszkańcami miasta,

8) wspierania i upowszechniania idei samorządowej oraz wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej.

 

 


Liczba odwiedzin : 22
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta w Dzierżoniowie
Osoba wprowadzająca informację : Beata Kozak
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Janas
Czas wytworzenia: 2018-12-03 09:12:55
Czas publikacji: 2018-12-06 08:26:13
Data przeniesienia do archiwum: 2023-10-21