Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uzasadnienie

Uzasadnienie
2009-05-27 11:13:33
Załącznik nr 3- rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu

Załącznik nr 3- rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu
2009-05-27 11:13:26
Załącznik nr 2- rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania

Załącznik nr 2- rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania
2009-05-27 11:13:16
Załącznik nr 1- rysunek planu

Załącznik nr 1- rysunek planu
2009-05-27 11:13:07
UCHWAŁA NR XLII/262/09 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w sąsiedztwie ulicy Zamenhofa w Dzierżoniowie

UCHWAŁA NR XLII/262/09 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w sąsiedztwie ulicy Zamenhofa w Dzierżoniowie
2009-05-27 09:11:36