Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie akceptujące wybór ofert

2015-12-01 15:45:20
zarządzenie unieważniające konkurs ofert z powodu niewpłynięcia żadnej oferty do konkursu

2015-12-01 15:43:53
Zarządzenie w sprawie unieważnienia konkursu ofert z powodu nie wpłynięcia żadnej oferty na realizację zadania publicznego

2015-10-08 08:42:03
Zarządzenie akceptujące wybór oferty na realizację zadania z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie Dzierżoniowa w okresie od 01.09.2015 do 31.12.2015

2015-08-24 12:48:21
Zarządzenie 464/2015 w sprawie przyjęcia oferty złożonej do konkursu na organizację obozu sportowego w Kluczborku

2015-08-13 11:50:01
Zarządzenie w sprawie unieważnienia konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin pn.:wspieranie pomocy społecznej dla osób i rodzin znadujących się w trudnej sytuacji życiowej poprzez korzystanie z Banku Żywności w 2015 r.

2015-07-06 09:37:08
Zarządzenie akceptujące wybór ofert na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

2015-06-29 15:04:54
Zarządzenie w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2015 r. w części dotyczącej nie złożenia ofert na realizację zadań publicznych oraz złożenia oferty nie spełniającej wymagań z ogłoszenia o konkursie.

2015-06-24 08:02:42
Zarządzenie akceptujące wybór ofert z zakresu promocji zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywanai Problemów w 2015

2015-06-23 10:59:18
Zarządzenie akceptujące wybór ofert na realizację zadań z zakresu wypoczynku letniego dzieci i młodzieży

2015-06-23 08:32:08