Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Nr XLVII/315/14 w sprawie dokonania zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów

 
2014-04-02 13:25:18
Nr XLVII/314/14 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2014 rok

 
2014-04-02 13:24:07
Nr XLVII/313/14 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

 
2014-04-02 13:22:37
Nr XLVII/312/14 w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego

 
2014-04-02 13:21:07
Nr XLVII/311/14 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz planu publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miejską Dzierżoniów oraz granic ich obwodów

 
2014-04-02 13:19:34
Nr XLVII/310/14 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Miasta Dzierżoniów na jednomandatowe okręgi wyborcze

 
2014-04-02 13:17:47
Nr XLVII/309/14 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Miasta Dzierżoniów na stałe obwody głosowania

 
2014-04-02 13:16:04
Nr XLVII/308/14 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego

 
2014-04-02 13:13:57