Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Nr XXXIV/236/13 w sprawie dokonania zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów

 
2013-03-26 15:59:05
Nr XXXIV/235/13 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2013 rok,

 
2013-03-26 15:58:03
Nr XXXIV/234/13 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego,

 
2013-03-26 15:57:00
Nr XXXIV/233/13 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego,

 
2013-03-26 15:55:26
Nr XXXIV/232/13 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ograniczonego ulicami: Batalionów Chłopskich, Bielawską, Piastowską, Wrocławską, Daszyńskiego, Mickiewicza, Krasickiego, Sienkiewicza i Kopernika w Dzierżoniowie

 
2013-03-26 15:54:24
Nr XXXIV/231/13 w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień,

 
2013-03-26 15:53:22
Nr XXXIV/230/13 w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego w Dzierżoniowie,

 
2013-03-26 15:52:25
Nr XXXIV/229/13 w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zabytkami miasta Dzierżoniowa na lata 2013- 2016

 
2013-03-26 15:51:00
Nr XXXIV/228/13 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów na rok 2013,

 
2013-03-26 15:49:58
Nr XXXIV/227/13 w sprawie nadania nazwy rondu na terenie Dzierżoniowa,

 
2013-03-26 15:48:39