Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uzasadnienie

Uzasadnienie
2009-02-25 11:31:08
UCHWAŁA NR XXXVIII/244/09 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Miejskiej Dzierżoniów lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu do tego uprawnionego

UCHWAŁA NR XXXVIII/244/09 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Miejskiej Dzierżoniów lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu do tego uprawnionego
2009-02-25 10:19:53