Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
3/09 - wniosek.Wniosek w spawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania obiektu magazynowego na funkcję usługową – warsztat samochodowy (wymiana i przyciemnianie szyb samochodowych na dwóch stanowiskach). Przedsięwzięcie realizowane będzie na działce nr 58/20 obszar Centrum przy ul. Parkowej w Dzierżoniowie.Wnioskodawca osoba fizyczna

3/09 - wniosek.Wniosek w spawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania obiektu magazynowego na funkcję usługową – warsztat samochodowy (wymiana i przyciemnianie szyb samochodowych na dwóch stanowiskach). Przedsięwzięcie realizowane będzie na działce nr 58/20 obszar Centrum przy ul. Parkowej w Dzierżoniowie.Wnioskodawca Krzysztof Rudziński.

2018-05-21 14:44:15
4/09 - wniosek. Wniosek w spawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi dojazdowej na terenie osiedla Tęczowego – wjazd z ulicy Złotej. Przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach nr 132/192, 132/201, 1361, 132/197, 132/14, 132/22, 133 obszar Dolny przy ul. Złotej w Dzierżoniowie.. Inwestor – Gmina Miejska Dzierżoniów, Rynek 1, 58-200 Dzierżoniów.

4/09 - wniosek. Wniosek w spawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi dojazdowej na terenie osiedla Tęczowego – wjazd z ulicy Złotej. Przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach nr 132/192, 132/201, 1361, 132/197, 132/14, 132/22, 133 obszar Dolny przy ul. Złotej w Dzierżoniowie.Pełnomocnik - Iwona Szymczuk, IRDRO, ul. Kwiska 5/7, 54-210 Wrocław. Inwestor – Gmina Miejska Dzierżoniów, Rynek 1, 58-200 Dzierżoniów.

2018-05-21 12:57:35
17/09 -wniosek. Wniosek w spawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przeniesieniu stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej II stopnia o przepustowości 600 m3/h wraz z budową odcinków gazociągów średniego ciśnienia i niskie ciśnienia. Stacja redukcyjno-pomiarowa zostanie przeniesiona z działki nr 51/1 na działkę nr 65 obręb Nowe Miasto. Przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach zlokalizowanych przy ul. Korczaka w Dzierżoniowie o następujących numerach ewidencyjnych: 51/1, 63/8, 65, 66 obręb Nowe Miasto. Inwestor – Dolnośląska Spółka Gazownicza Sp. z o.o. Oddział Gazowniczy Wałbrzych, ul. Kościuszki 1, 58-300 Wałbrzych

17/09 -wniosek. Wniosek w spawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przeniesieniu stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej II stopnia o przepustowości 600 m3/h wraz z budową odcinków gazociągów średniego ciśnienia i niskie ciśnienia. Stacja redukcyjno-pomiarowa zostanie przeniesiona z działki nr 51/1 na działkę nr 65 obręb Nowe Miasto. Przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach zlokalizowanych przy ul. Korczaka w Dzierżoniowie o następujących numerach ewidencyjnych: 51/1, 63/8, 65, 66 obręb Nowe Miasto. Inwestor – Dolnośląska Spółka Gazownicza Sp. z o.o. Oddział Gazowniczy Wałbrzych, ul. Kościuszki 1, 58-300 Wałbrzych

2018-05-21 12:55:31
12/09 -wniosek. Wniosek w spawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i nadbudowie oraz zmianie sposobu użytkowania budynku magazynowego na obiekt o funkcji usługowej (sklep motoryzacyjny z usługami serwisowymi – warsztat samochodowy) oraz funkcji uzupełniającej (lokal mieszkalny właściciela). Przedsięwzięcie realizowane będzie na działce nr 495/40 obszar Centrum zlokalizowanej przy ul. Szkolnej w Dzierżoniowie.

12/09 -wniosek. Wniosek w spawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i nadbudowie oraz zmianie sposobu użytkowania budynku magazynowego na obiekt o funkcji usługowej (sklep motoryzacyjny z usługami serwisowymi – warsztat samochodowy) oraz funkcji uzupełniającej (lokal mieszkalny właściciela). Przedsięwzięcie realizowane będzie na działce nr 495/40 obszar Centrum zlokalizowanej przy ul. Szkolnej w Dzierżoniowie. Inwestor – MTS SUBARU -  ul. Szkolna 5, 58-200 Dzierżoniów.

2018-05-21 12:50:52
18/09 wniosek- Wniosek w spawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie warsztatu ślusarskiego (mechaniczna obróbka metalu) Przedsięwzięcie realizowane będzie na działce nr 185/2 obszar Zachód zlokalizowanej przy ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie.Wnioskodawca Osoba fizyczna.

18/09 wniosek- Wniosek w spawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie warsztatu ślusarskiego (mechaniczna obróbka metalu) Przedsięwzięcie realizowane będzie na działce nr 185/2 obszar Zachód zlokalizowanej przy ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie.Wnioskodawca Ireneusz Biernacki.

2018-05-21 12:49:05
26/09 wniosek - Wniosek w spawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na adaptacji istniejącego budynku usługowego na zakład rehabilitacji i odnowy biologicznej z zapleczem hotelowo-gastronomicznym przy ul. Mickiewicza 16 w Dzierżoniowie (działka nr 318/1 obręb Centrum). Wnioskodawca:;SPAR” ul. Miernicza 5, 58-200 Dzierżoniów

26/09 wniosek - Wniosek w spawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na adaptacji istniejącego budynku usługowego na zakład rehabilitacji i odnowy biologicznej z zapleczem hotelowo-gastronomicznym przy ul. Mickiewicza 16 w Dzierżoniowie (działka nr 318/1 obręb Centrum). Wnioskodawca:Halina i Mariusz Raczyńscy - PHU „SPAR” ul. Miernicza 5, 58-200 Dzierżoniów

2018-05-21 12:48:27
24/09 wniosek - Wniosek w spawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi KDD3 wraz z kanalizacją deszczową w rejonie ul. Złotej w Dzierżoniowie. Przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach 69/1, 69/2, 69/3 obręb DOLNY.Wnioskodawca: Pełnomocnik - Zakład Projektowania „Projekt” – Wojciech Specylak, ul. Uczniowska 21, 58-306 Wałbrzych, Inwestor – INVEST-PARK DEVELOPMENT Sp. z o.o. ul. Uczniowska 21, 58-306 Wałbrzych.

24/09 wniosek - Wniosek w spawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi KDD3 wraz z kanalizacją deszczową w rejonie ul. Złotej w Dzierżoniowie. Przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach 69/1, 69/2, 69/3 obręb DOLNY.Wnioskodawca: Pełnomocnik - Zakład Projektowania „Projekt” – Wojciech Specylak, ul. Uczniowska 21, 58-306 Wałbrzych, Inwestor – INVEST-PARK DEVELOPMENT Sp. z o.o. ul. Uczniowska 21, 58-306 Wałbrzych.

2018-05-21 12:46:53
31/09 -wniosek. Wniosek w spawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa Parku Przemysłowego w Dzierżoniowie” Przedsięwzięcie dotyczy budowy obiektu produkcyjno-magazynowo-administracyjnego w Obszarze Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Dzierżoniów na części działek nr 55/2, 56/2 obręb Zachód.

31/09 -wniosek. Wniosek w spawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa Parku Przemysłowego w Dzierżoniowie” Przedsięwzięcie dotyczy budowy obiektu produkcyjno-magazynowo-administracyjnego w Obszarze Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Dzierżoniów na części działek nr 55/2, 56/2 obręb Zachód.Wnioskodawca: Pełnomocnik - Jerzy Jakimiec (Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Słowackiego 20B, 58-300 Wałbrzych) Inwestor – INVEST-PARK DEVELOPMENT Sp. z o.o. ul. Uczniowska 21, 58-306 Wałbrzych

2018-05-21 12:44:04
29/09 -wniosek. Wniosek w spawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie i przebudowie ulic, chodników i miejsc parkingowych na osiedlu Tęczowym w Dzierżoniowie (zakres przedsięwzięcia obejmuje budowę ulic, chodników, ciągów pieszo-jezdnych, miejsc parkingowych oraz budowa wpustów ulicznych wpiętych do istniejącego kolektora kanalizacji deszczowej oraz budowa nowych odcinków kanalizacji deszczowej, remont wymiana słupów i opraw oświetleniowych nowa lokalizacja z dostosowaniem do projektowanego zagospodarowania terenu oraz budowa nowych odcinków oświetlenia drogowego).

29/09 -wniosek. Wniosek w spawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie i przebudowie ulic, chodników i miejsc parkingowych na osiedlu Tęczowym w Dzierżoniowie (zakres przedsięwzięcia obejmuje budowę ulic, chodników, ciągów pieszo-jezdnych, miejsc parkingowych oraz budowa wpustów ulicznych wpiętych do istniejącego kolektora kanalizacji deszczowej oraz budowa nowych odcinków kanalizacji deszczowej, remont wymiana słupów i opraw oświetleniowych nowa lokalizacja z dostosowaniem do projektowanego zagospodarowania terenu oraz budowa nowych odcinków oświetlenia drogowego).
2009-10-26 15:25:52
30/09 -wniosek. Wniosek w spawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na restrukturyzacji południowo-wschodniej części miasta Dzierżoniowa. Zakres przedsięwzięcia obejmie modernizację nawierzchni ulic i chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. kanalizacja deszczowa i oświetlenie na ulicach:. Wierzbowa, Zwycięzców, Łąkowa, Staffa, Nałkowskiej, Kruczkowskiego, Staszica, Słowicza, Zamenhoffa, Południowa, Struga i os. Struga. Dodatkowo planuje się przebudowę kanalizacji sanitarnej na ul. Zamenhoffa, Staffa i Wierzbowej, remont mostu w ciągu ulicy Staszica oraz wykonanie ścieżki rowerowej. Planowa długość modernizowanych odcinków ulic wynosi 4,5 km. Pełnomocnik - Eugeniusz Piłat - Biuro Projektowania i Usług Technicznych, ul. Przesmyk 7, 58-200 Dzierżoniów. Inwestor – Gmina Miejska Dzierżoniów, Rynek 1, 58-200 Dzierżoniów

30/09 -wniosek. Wniosek w spawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na restrukturyzacji południowo-wschodniej części miasta Dzierżoniowa. Zakres przedsięwzięcia obejmie modernizację nawierzchni ulic i chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. kanalizacja deszczowa i oświetlenie na ulicach:. Wierzbowa, Zwycięzców, Łąkowa, Staffa, Nałkowskiej, Kruczkowskiego, Staszica, Słowicza, Zamenhoffa, Południowa, Struga i os. Struga. Dodatkowo planuje się przebudowę kanalizacji sanitarnej na ul. Zamenhoffa, Staffa i Wierzbowej, remont mostu w ciągu ulicy Staszica oraz wykonanie ścieżki rowerowej. Planowa długość modernizowanych odcinków ulic wynosi 4,5 km. Pełnomocnik - Eugeniusz Piłat - Biuro Projektowania i Usług Technicznych, ul. Przesmyk 7, 58-200 Dzierżoniów. Inwestor – Gmina Miejska Dzierżoniów, Rynek 1, 58-200 Dzierżoniów
2009-10-26 13:53:15