Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uzasadnienie planu wydatków inwestycyjnych

Uzasadnienie planu wydatków inwestycyjnych
2009-01-05 13:02:42
Uzasadnienie planu dochodów, wydatków i rozchodów

Uzasadnienie planu dochodów, wydatków i rozchodów
2009-01-05 13:02:30
Mienie komunalne

Mienie komunalne
2009-01-05 13:02:17
Wydatki na Wieloletnie Programy Inwestycyjne

Wydatki na Wieloletnie Programy Inwestycyjne
2009-01-05 12:52:00
Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych

Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych
2009-01-05 12:51:27
Wydatki na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programie Przeciwdziałania Narkomanii

Wydatki na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programie Przeciwdziałania Narkomanii
2009-01-05 12:51:15
Dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
2009-01-05 12:51:04
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
2009-01-05 12:50:50
Dotacje celowe na sfinansowanie zadań zlecanych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku wynikające z rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Dotacje celowe na sfinansowanie zadań zlecanych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku wynikające z rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
2009-01-05 12:50:41
Dotacje celowe i podmiotowe

Dotacje celowe i podmiotowe
2009-01-05 12:50:18