Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uzasadnienie planu wydatków inwestycyjnych

Uzasadnienie planu wydatków inwestycyjnych
2008-11-28 10:48:22
Uzasadnienie planu dochodów, wydatków i rozchodów

Uzasadnienie planu dochodów, wydatków i rozchodów
2008-11-28 10:48:07
Mienie komunalne

Mienie komunalne
2008-11-28 10:47:51
Wydatki na Wieloletnie Programy Inwestycyjne

Wydatki na Wieloletnie Programy Inwestycyjne
2008-11-28 10:08:46
Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych

Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych
2008-11-28 10:08:34
Wydatki na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programie Przeciwdziałania Narkomanii

Wydatki na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programie Przeciwdziałania Narkomanii
2008-11-28 10:08:26
Dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
2008-11-28 10:08:17
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
2008-11-28 10:08:08
Dotacje celowe na sfinansowanie zadań zlecanych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku wynikające z rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Dotacje celowe na sfinansowanie zadań zlecanych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku wynikające z rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
2008-11-28 10:08:01
Dotacje celowe i podmiotowe

Dotacje celowe i podmiotowe
2008-11-28 10:07:47