Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
3/09 decyzja - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na środowisko polegającego na zmianie sposobu użytkowania obiektu magazynowego na funkcję usługową – warsztat samochodowy (wymiana i przyciemnianie szyb samochodowych na dwóch stanowiskach). Przedsięwzięcie realizowane będzie na działce nr 58/20 obszar Centrum przy ul. Parkowej w Dzierżoniowie. Wnioskodawca osoba fizyczna

3/09 decyzja - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na środowisko polegającego na zmianie sposobu użytkowania obiektu magazynowego na funkcję usługową – warsztat samochodowy (wymiana i przyciemnianie szyb samochodowych na dwóch stanowiskach). Przedsięwzięcie realizowane będzie na działce nr 58/20 obszar Centrum przy ul. Parkowej w Dzierżoniowie. Wnioskodawca osoba fizyczna

2018-05-22 13:44:49
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi dojazdowej na terenie osiedla Tęczowego – wjazd z ulicy Złotej. Przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach nr 132/192, 132/201, 1361, 132/197, 132/14, 132/22, 133, 132/113, 132/119 obszar Dolny przy ul. Złotej w Dzierżoniowie.

4/09 decyzja - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi dojazdowej na terenie osiedla Tęczowego – wjazd z ulicy Złotej. Przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach nr 132/192, 132/201, 1361, 132/197, 132/14, 132/22, 133, 132/113, 132/119 obszar Dolny przy ul. Złotej w Dzierżoniowie.Pełnomocnik - IRDRO, ul. Kwiska 5/7, 54-210 Wrocław. Inwestor – Gmina Miejska Dzierżoniów, Rynek 1, 58-200 Dzierżoniów

2018-05-22 13:42:57
6/09 decyzja - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na restrukturyzacji południowo-wschodniej części miasta Dzierżoniowa. Zakres przedsięwzięcia obejmie modernizację nawierzchni ulic i chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. kanalizacja deszczowa i oświetlenie na ulicach:. Wierzbowa, Zwycięzców, Łąkowa, Staffa, Nałkowskiej, Kruczkowskiego, Staszica, Słowicza, Zamenhoffa, Południowa, Struga i os. Struga. Dodatkowo planuje się przebudowę kanalizacji sanitarnej na ul. Zamenhoffa, Staffa i Wierzbowej, remont mostu w ciągu ulicy Staszica oraz wykonanie ścieżki rowerowej. Planowa długość modernizowanych odcinków ulic wynosi 4,5 km. Przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach o następujących numerach ewidencyjnych: 200; 351; 384/6; 384/5; 384/4; 384/3; 304; 303; 274; 380/2; 414; 239/1; 239/8; 239/5; 239/14; 480; 447; 473; 433; 499/6; 498/1; 499/1; 484; 458; 485; 676; 664; 565/21; 565/22; 565/23; 565/24; 565/25; 565/26; 565/27; 568;570; 253/16; 352; 241; 559; 541; 542; 522/4; 242/1; 569/3; 571 - obręb przedmieście.Pełnomocnik - Biuro Projektowania i Usług Technicznych, ul. Przesmyk 7, 58-200 Dzierżoniów. Inwestor – Gmina Miejska Dzierżoniów, Rynek 1, 58-200 Dzierżoniów.

6/09 decyzja - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na restrukturyzacji południowo-wschodniej części miasta Dzierżoniowa. Zakres przedsięwzięcia obejmie modernizację nawierzchni ulic i chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. kanalizacja deszczowa i oświetlenie na ulicach:. Wierzbowa, Zwycięzców, Łąkowa, Staffa, Nałkowskiej, Kruczkowskiego, Staszica, Słowicza, Zamenhoffa, Południowa, Struga i os. Struga. Dodatkowo planuje się przebudowę kanalizacji sanitarnej na ul. Zamenhoffa, Staffa i Wierzbowej, remont mostu w ciągu ulicy Staszica oraz wykonanie ścieżki rowerowej. Planowa długość modernizowanych odcinków ulic wynosi 4,5 km. Przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach o następujących numerach ewidencyjnych: 200; 351; 384/6; 384/5; 384/4; 384/3; 304; 303; 274; 380/2; 414; 239/1; 239/8; 239/5; 239/14; 480; 447; 473; 433; 499/6; 498/1; 499/1; 484; 458; 485; 676; 664; 565/21; 565/22; 565/23; 565/24; 565/25; 565/26; 565/27; 568;570; 253/16; 352; 241; 559; 541; 542; 522/4; 242/1; 569/3; 571 - obręb przedmieście.Pełnomocnik -  Biuro Projektowania i Usług Technicznych, ul. Przesmyk 7, 58-200 Dzierżoniów. Inwestor – Gmina Miejska Dzierżoniów, Rynek 1, 58-200 Dzierżoniów.

2018-05-22 13:42:16
8/09 decyzja - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na remoncie ulicy Rzeźniczej w Dzierżoniowie. Zakres przedsięwzięcia obejmie przebudowę nawierzchni ulicy Rzeźniczej, niektórych fragmentów ulic przyległych oraz ich poboczy, budowę oświetlenia ulicznego, przebudowę węzła kanalizacji deszczowej, przebudowę sieci wodociągowej, a także przebudowę nawierzchni z tyłu budynku nr 2 przy ul. Rzeźniczej. Planowana długość przebudowywanego odcinka wynosi około 1000m. Przedsięwzięcie ma charakter lokalny obejmujący odcinek drogi od ul. Korczaka do ul. Piłsudskiego w Dzierżoniowie. Pełnomocnik - Biuro Projektowania i Usług Technicznych, ul. Przesmyk 7, 58-200 Dzierżoniów. Inwestor – Gmina Miejska Dzierżoniów, Rynek 1, 58-200 Dzierżoniów

8/09 decyzja - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na remoncie ulicy Rzeźniczej w Dzierżoniowie. Zakres przedsięwzięcia obejmie przebudowę nawierzchni ulicy Rzeźniczej, niektórych fragmentów ulic przyległych oraz ich poboczy, budowę oświetlenia ulicznego, przebudowę węzła kanalizacji deszczowej, przebudowę sieci wodociągowej, a także przebudowę nawierzchni z tyłu budynku nr 2 przy ul. Rzeźniczej. Planowana długość przebudowywanego odcinka wynosi około 1000m. Przedsięwzięcie ma charakter lokalny obejmujący odcinek drogi od ul. Korczaka do ul. Piłsudskiego w Dzierżoniowie. Pełnomocnik  - Biuro Projektowania i Usług Technicznych, ul. Przesmyk 7, 58-200 Dzierżoniów. Inwestor – Gmina Miejska Dzierżoniów, Rynek 1, 58-200 Dzierżoniów

2018-05-22 13:40:31
12/09 decyzja - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i nadbudowie oraz zmianie sposobu użytkowania budynku magazynowego na obiekt o funkcji usługowej (sklep motoryzacyjny z usługami serwisowymi – warsztat samochodowy) oraz funkcji uzupełniającej (lokal mieszkalny właściciela).

12/09 decyzja - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i nadbudowie oraz zmianie sposobu użytkowania budynku magazynowego na obiekt o funkcji usługowej (sklep motoryzacyjny z usługami serwisowymi – warsztat samochodowy) oraz funkcji uzupełniającej (lokal mieszkalny właściciela). Przedsięwzięcie realizowane będzie na działce nr 495/40 obszar Centrum zlokalizowanej przy ul. Szkolnej w Dzierżoniowie.Pełnomocnik - Daniel Olszewski - Autorska Pracowania Architektury, ul. Świdnicka 2/6, 58-200 Dzierżoniów.Inwestor – MTS SUBARU  Dzierżoniów

2018-05-22 13:38:38
18/09 decyzja - Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkoweaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie warsztatu ślusarskiego (mechaniczna obróbka metalu) na działce nr 185/2 obszar Zachód zlokalizowanej przy ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie. Wnioskodawca -osoba fizyczna

18/09 decyzja - Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkoweaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie warsztatu ślusarskiego (mechaniczna obróbka metalu) na działce nr 185/2 obszar Zachód zlokalizowanej przy ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie. Wnioskodawca - osoba fizyczna

2018-05-22 13:38:01
17/09 decyzja - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przeniesieniu stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej II stopnia o przepustowości 600 m3/h wraz z budową odcinków gazociągów średniego ciśnienia i niskie ciśnienia. Stacja redukcyjno-pomiarowa zostanie przeniesiona z działki nr 51/1 na działkę nr 65 obręb Nowe Miasto. Przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach zlokalizowanych przy ul. Korczaka w Dzierżoniowie o następujących numerach ewidencyjnych: 51/1, 63/8, 65, 66 obręb Nowe Miasto. Wnioskodawca: Pełnomocnik - Biuro Projektów, ul. Tatrzańska 6E, 68-200 Żary. Inwestor – Dolnośląska Spółka Gazownicza Sp. z o.o. Oddział Gazowniczy Wałbrzych, ul. Kościuszki 1, 58-300 Wałbrzych.

17/09 decyzja - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przeniesieniu stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej II stopnia o przepustowości 600 m3/h wraz z budową odcinków gazociągów średniego ciśnienia i niskie ciśnienia. Stacja redukcyjno-pomiarowa zostanie przeniesiona z działki nr 51/1 na działkę nr 65 obręb Nowe Miasto. Przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach zlokalizowanych przy ul. Korczaka w Dzierżoniowie o następujących numerach ewidencyjnych: 51/1, 63/8, 65, 66 obręb Nowe Miasto. Wnioskodawca: Pełnomocnik - Biuro Projektów, ul. Tatrzańska 6E, 68-200 Żary. Inwestor – Dolnośląska Spółka Gazownicza Sp. z o.o. Oddział Gazowniczy Wałbrzych, ul. Kościuszki 1, 58-300 Wałbrzych.

2018-05-22 13:36:07
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie infrastruktury drogowej wraz z sieciami tj. kanalizacją deszczową, oświetleniem ulic i chodników, kanalizacją sanitarną i siecią wodociągową wraz z przyłączami do granic działek (około 50 sztuk) dla obszaru mieszkaniowego – oś. Makowe II w Dzierżoniowie.

9/09 decyzja - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie infrastruktury drogowej wraz z sieciami dla obszaru mieszkalnego – osiedle Makowe II w Dzierżoniowie. Pełnomocnik -  Biuro Projektowania i Usług Technicznych, ul. Przesmyk 7, 58-200 Dzierżoniów. Inwestor – Gmina Miejska Dzierżoniów, Rynek 1, 58-200 Dzierżoniów

2018-05-22 13:34:07
24/09-decyzja. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi KDD3 wraz z kanalizacją deszczową w rejonie ul. Złotej w Dzierżoniowie.

24/09-decyzja. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi KDD3 wraz z kanalizacją deszczową w rejonie ul. Złotej w Dzierżoniowie.

2018-05-22 13:33:10
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi - łącznika pomiędzy ul. Pieszycką a ul. Strefową w Dzierżoniowie (przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach 104/5, 104/3, 105/2, 113/8, 114/18, 114/4 obręb Zachód).

28/09 decyzja - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi - łącznika pomiędzy ul. Pieszycką a ul. Strefową w Dzierżoniowie (przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach 104/5, 104/3, 105/2, 113/8, 114/18, 114/4 obręb Zachód). Pełnomocnik  SIGMA s.c. ul. Batalionów Chłopskich 19, 58-200 Dzierżoniów Inwestor – Gmina Miejska Dzierżoniów, Rynek 1, 58-200 Dzierżoniów .

2018-05-22 13:31:37