Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta za 2015 rok

2016-05-04 15:00:57
Uchwała Nr III/72/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Dzierżoniowa sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy za 2015 rok

2016-05-04 14:55:12
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Dzierżoniowa, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2015 r.

2015-11-26 11:41:42
Kwartalna informacja z wykonania budżetu na podstawie art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami)

2015-11-26 11:28:51
Uchwała nr III/4/2015 Składu Orzekającego Regionalenj Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 15 stycznia 2015 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Rady Miejskiej Dzierżoniowa Nr II/12/14 z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów na lata 2015-2023 oraz w uchwale budżetowej na 2015 rok Nr II/13/14 z dnia 22 grudnia 2014 r.

 
2015-02-02 13:13:51
Uchwła Nr II/12/14 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów na lata 2015-2023

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Dzierżoniów na lata 2015-2023 

2014-12-30 15:33:13
Uchwała Nr II/13/14 Uchwała Budżetowa na 2015 rok

Uchwała Budżetowa na 2015 rok

2014-12-30 15:30:11
Uchwała Nr III/257/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrpocławiu z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Dzierżoniowa projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok

 
2014-12-05 09:09:41
Uchwała Nr III/258/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2015

 
2014-12-05 09:05:15
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów na lata 2015-2023

 
2014-11-20 13:39:10