Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zawiadomienie do stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i przebudowie ulic, chodników i miejsc parkingowych na osiedlu Tęczowym w Dzierżoniowie.


2009-12-23 07:54:11
Zawiadomienie do stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na restrukturyzacji południowo-wschodniej części miasta Dzierżoniowa. Zakres przedsięwzięcia obejmie modernizację nawierzchni ulic i chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. kanalizacja deszczowa i oświetlenie na ulicach. Wierzbowa, Zwycięzców, Łąkowa, Staffa, Nałkowskiej, Kruczkowskiego, Staszica, Słowicza, Zamenhoffa, Południowa, Struga i os. Struga. Dodatkowo planuje się przebudowę kanalizacji sanitarnej na ul. Zamenhoffa, Staffa i Wierzbowej, remont mostu w ciągu ulicy Staszica oraz wykonanie ścieżki rowerowej. Wody opadowe poprzez sieć kanalizacji deszczowej odprowadzane będą do rzeki Piławy. Wody opadowe z ul. Wierzbowej, Zwycięzców, Łąkowej, Staffa, Nałkowskiej, Kruczkowskiego będą odprowadzane projektowaną kanalizacją deszczową wzdłuż ul. Andersa do istniejącego kolektora kanalizacji deszczowej średnicy 800mm połączonego z rzeką Piława. Wody z pozostałych ulic będą odprowadzone do istniejącego odbiornika tj. rzeka Piława w rejonie ul. Asnyka. Przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach o następujących numerach ewidencyjnych: 200; 351; 384/6; 384/5; 384/4; 384/3; 304; 303; 274; 380/2; 414; 239/1; 239/8; 239/5; 239/14; 480; 447; 473; 433; 499/6; 498/1; 499/1; 484; 485; 676; 664; 565/21; 565/22; 565/23; 565/24; 565/25; 565/26; 565/27; 543/2; 538/3; 320/106; 124/10; 132/2; 352; 241; 559; 541; 542; 522/4; 242/1; 239/18; 206/16; 560; 320/1; 357; 114/70; 114/67 - obręb Przedmieście.


2009-12-10 09:53:53
Zawiadomienie do stron postępowania w sprawie wydania postanowienia Burmistrza Dzierżoniowa w zakresie nie stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz możliwości zapoznania się stron z dokumentami sprawy.Zakres przedsięwzięcia obejmuje modernizację istniejących dróg i chodników osiedlowych, budowę nowych ulic, chodników, ciągów pieszo-jezdnych, miejsc parkingowych oraz budowę wpustów ulicznych wpiętych do istniejącego kolektora kanalizacji deszczowej wraz z budową nowych odcinków kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Tęczowego w Dzierżoniowie.


2009-11-30 13:48:14
Zawiadomienie do stron postępowania w sprawie wydania postanowienia Burmistrza Dzierżoniowa w zakresie nie stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko oraz mozliwości zapoznania się z dokumentami sprawy. Zakres przedsięwzięcia obejmie modernizację nawierzchni ulic i chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. kanalizacja deszczowa i oświetlenie na ulicach. Wierzbowa, Zwycięzców, Łąkowa, Staffa, Nałkowskiej, Kruczkowskiego, Staszica, Słowicza, Zamenhoffa, Południowa, Struga i os. Struga. Dodatkowo planuje się przebudowę kanalizacji sanitarnej na ul. Zamenhoffa, Staffa i Wierzbowej, remont mostu w ciągu ulicy Staszica oraz wykonanie ścieżki rowerowej. Wody opadowe poprzez sieć kanalizacji deszczowej odprowadzane będą do rzeki Piławy. Wody opadowe z ul. Wierzbowej, Zwycięzców, Łąkowej, Staffa, Nałkowskiej, Kruczkowskiego będą odprowadzane projektowaną kanalizacją deszczową wzdłuż ul. Andersa do istniejącego kolektora kanalizacji deszczowej średnicy 800mm połączonego z rzeką Piława. Wody z pozostałych ulic będą odprowadzone do istniejącego odbiornika tj. rzeka Piława w rejonie ul. Asnyka; przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach o następujących numerach ewidencyjnych: 200; 351; 384/6; 384/5; 384/4; 384/3; 304; 303; 274; 380/2; 414; 239/1; 239/8; 239/5; 239/14; 480; 447; 473; 433; 499/6; 498/1; 499/1; 484; 485; 676; 664; 565/21; 565/22; 565/23; 565/24; 565/25; 565/26; 565/27; 543/2; 538/3; 320/106; 124/10; 132/2; 352; 241; 559; 541; 542; 522/4; 242/1; 239/18; 206/16; 560; 320/1; 357; 114/70; 114/67 - obręb przedmieście.


2009-11-16 08:51:42
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w spawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i przebudowie ulic, chodników i miejsc parkingowych na osiedlu Tęczowym w Dzierżoniowie (zakres przedsięwzięcia obejmuje budowę ulic, chodników, ciągów pieszo-jezdnych, miejsc parkingowych oraz budowa wpustów ulicznych wpiętych do istniejącego kolektora kanalizacji deszczowej oraz budowa nowych odcinków kanalizacji deszczowej, remont wymiana słupów i opraw oświetleniowych nowa lokalizacja z dostosowaniem do projektowanego zagospodarowania terenu oraz budowa nowych odcinków oświetlenia drogowego). Przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach o następujących numerach ewidencyjnych: 267, 133, 128, 132/141, 132/22, 132/155, 132/164, 132/174, 132/177, 132/87, 132/192, 1361, 132/189, 132/92, 106/2, 132/105, 99/11, 132/110, 132/119, 132/114, 132/113, 132/90, 132/184, 132/182, 132/194, 132/99, 132/96, 132/93, 132/103, 132/106, 132/176, 132/4, 132/185, 1362, 132/116, 132/214, 132/180, 132/165, 132/154, 132/29, 132/183, 132/121, 132/132, 132/125, 132/178, 132/65, 132/76, 132/104, 132/107 , 1359, 1360/1, 132/109 obręb Dolny.


2009-10-26 14:30:37
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w spawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na restrukturyzacji południowo-wschodniej części miasta Dzierżoniowa. Zakres przedsięwzięcia obejmie modernizację nawierzchni ulic i chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. kanalizacja deszczowa i oświetlenie na ulicach:. Wierzbowa, Zwycięzców, Łąkowa, Staffa, Nałkowskiej, Kruczkowskiego, Staszica, Słowicza, Zamenhoffa, Południowa, Struga i os. Struga. Dodatkowo planuje się przebudowę kanalizacji sanitarnej na ul. Zamenhoffa, Staffa i Wierzbowej, remont mostu w ciągu ulicy Staszica oraz wykonanie ścieżki rowerowej. Planowa długość modernizowanych odcinków ulic wynosi 4,5 km.Przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach o następujących numerach ewidencyjnych: 200; 351; 384/6; 384/5; 384/4; 384/3; 304; 303; 274; 380/2; 414; 239/1; 239/8; 239/5; 239/14; 480; 447; 473; 433; 499/6; 498/1; 499/1; 484; 485; 676; 664; 565/21; 565/22; 565/23; 565/24; 565/25; 565/26; 565/27; 543/2; 538/3; 320/106; 124/10; 132/2; 352; 241; 559; 541; 542; 522/4; 242/1; 239/18; 206/16; 560; 320/1; 357; 114/70; 114/67 - obręb Przedmieście.


2009-10-26 13:50:07
Obwieszczenie dotyczące wszczęcia procedury oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi średnicowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. kanalizacją deszczową i oświetleniem, w tym przebudowy 300m ulicy Szpitalnej (zakres przedsięwzięcia obejmie budowę drogi średnicowej o długości 1200m, przebudowę ulicy Szpitalnej na długości 300m oraz niektórych fragmentów ulic przyległych oraz ich poboczy, przebudowę 2 skrzyżowań tj. ulicy Staszica z Wojska Polskiego i projektowaną drogą średnicową oraz ulicy Cichej z projektowaną drogą średnicową. Projektowana droga łączy ul. Piastowską z ul. Wojska Polskiego. Wnioskodawca: Eugeniusz Piłat (Biuro Projektowania i Usług Technicznych, ul. Przesmyk 7, 58-200 Dzierżoniów), działający w imieniu Gminy Miejskiej Dzierżoniów (Urząd Miasta w Dzierżoniowie, Rynek 1, 58-200 Dzierżoniów).


2009-10-23 08:33:24
Obwieszczenie Zarządu Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD - 7 o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko opracowanego projektu aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego na lata 2009-2012 i dalsze wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.


2009-09-17 08:56:07
Obwieszczenie Wójta Gminy Łagiewniki dotyczący oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 384, na odcinku Dzierżoniów – Łagiewniki od km 19+900 do km 35+807.


2009-08-25 10:14:06
Postanowienie w zakresie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na budowie drogi średnicowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. kanalizacją deszczową i oświetleniem, w tym przebudowy 300m ulicy Szpitalnej.


2009-08-05 10:49:01