Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
7/14 - Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu Pentair Polska Sp. z o.o. przy ul. Strefowej 10 w Dzierżoniowie. W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się budowę hali magazynowo-produkcyjnej, budynku biurowosocjalnego, budynku technicznego oraz dróg i chodników. Profil produkcji pozostaje bez zmian. Do głównych procesów produkcyjnych należy zaliczyć: wycinanie i wykrawanie, gięcie , spawanie, szlifowanie, malowanie proszkowe, montaż i magazynowanie. Przedsięwzięcie realizowane będzie na działach zlokalizowanych przy ul. Strefowej 10 w Dzierżoniowie - działki ewidencyjne nr 180/1, 180/2, 180/3, 180/4 obręb Zachód.

 
2015-01-08 12:13:00
Obwieszczenie Wójta Gminy Świdnica o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa wodociągu tranzytowego Lubachów - Pieszyce - Dzierżoniów - Bielawa".

 
2014-12-09 08:07:31
5/14 - Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i przystosowanie istniejących zabudowań w zakładzie produkcyjnym SKC HAAS w Dzierżoniowie do rozpoczęcia produkcji elementów ekranów ciekłokrystalicznych (filmu optycznego)”. W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się dostosowanie istniejącego budynku o przeznaczeniu magazynowym do prowadzenia produkcji poprzez uruchomienie linii technologicznej do produkcji filmu optycznego tj. półproduktu wykorzystywanego do produkcji elementów ekranów ciekłokrystalicznych. Głównym procesem prowadzonym w instalacji jest powlekanie folii PET mieszankami żywic, rozpuszczalników i dodatków, a następnie kondycjonowanie i suszenie folii. Przedsięwzięcie realizowane będzie na działach zlokalizowanych przy ul. Strefowej 16 w Dzierżoniowie - działka ewidencyjna nr 183/2 obręb Zachód.


2014-08-05 13:17:09
2/14 - Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 3009D wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Dzierżoniów –Włóki (zakres przedsięwzięcia obejmuje przebudowę drogi na odcinku 2030 metrów od skrzyżowania ul. Złotej i ul. Akacjowej w Dzierżoniowie do pierwszych zabudowań we wsi Włóki).

 
2014-06-11 15:18:26
4/14 - Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zakładu produkcyjno-magazynowego z częścią biurową, socjalną, niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu” przy ul. Strefowej w Dzierżoniowie (działki ewidencyjne o numerach: 99/8, 100/8, 102/11, 103/6 obręb Zachód). Zakres działalności w hali produkcyjnej obejmuje następujące procesy produkcyjne: formowanie poprzez cięcie, gięcie i tłoczenie elementów z blachy stalowej, oczyszczanie wyrobów metodą odtłuszczania alkalicznego, zautomatyzowane lakierowanie proszkowe (zawieszenie elementów na trawersach, obróbka wstępna-oczyszczanie, piec-suszarka lakiernicza, komora lakiernicza, piec). W ramach przedsięwzięcia planuje się budowę obiektów halowych-przemysłowych, w III fazach do 5750m2 powierzchni zabudowy. Dodatkowo zaplecza biurowo-socjalne o łącznej powierzchni użytkowej do 600m2 oraz drogi wewnętrzne i parkingi.

 
2014-05-28 11:18:23
3/14 - Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego uruchomieniu punktu zbierania i przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych na terenie działki nr 61/30 obręb Zatorze przy ul. Podwalnej 8 w Dzierżoniowie. Przetwarzanie tworzyw sztucznych polegać będzie na mechanicznym rozdrabnianiu tworzyw sztucznych w specjalistycznym młynku, w wyniku czego powstawać będzie granulat przeznaczony do dalszego wykorzystania przez inne podmioty gospodarcze.

 
2014-05-22 08:35:23
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie nie stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 3009D wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Dzierżoniów –Włóki (zakres przedsięwzięcia obejmuje przebudowę drogi na odcinku 2030 metrów od skrzyżowania ul. Złotej i ul. Akacjowej w Dzierżoniowie do pierwszych zabudowań we wsi Włóki.

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie nie stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 3009D wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Dzierżoniów –Włóki (zakres przedsięwzięcia obejmuje przebudowę drogi na odcinku 2030 metrów od skrzyżowania ul. Złotej i ul. Akacjowej w Dzierżoniowie do pierwszych zabudowań we wsi Włóki.
2014-05-15 08:39:16
Zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 3009D wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Dzierżoniów –Włóki. Zakres przedsięwzięcia obejmuje przebudowę drogi na odcinku 2030 metrów od skrzyżowania ul. Złotej i ul. Akacjowej w Dzierżoniowie do pierwszych zabudowań we wsi Włóki (zakończenie przebudowy drogi na wysokości działki nr 97 obręb Włóki).

2014-03-28 09:47:50