Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Nr XXXVI/247/13 w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Dzierżoniów do Agencji Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A. w Nowej Rudzie

 
2013-06-03 10:27:09
Nr XXXVI/246/13 w sprawie współdziałania pomiędzy Gminą Miejską Dzierżoniów a Gminą Miejską Nowa Ruda w celu realizacji zadań publicznych

 
2013-06-03 10:26:01
Nr XXXVI/245/13 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, i zagospodarowania tych odpadów

 
2013-06-03 10:24:51
Nr XXXVI/244/13 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego w Dzierżoniowie

 
2013-06-03 10:23:45
Nr XXXVI/243/13 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Dzierżoniowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za 2012 rok

 
2013-06-03 10:22:19
Nr XXXVI/242/13 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania Budżetu Miasta za 2012 rok

 
2013-06-03 10:17:07