Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uzasadnienie

Uzasadnienie
2008-10-09 10:43:14
UCHWAŁA NR XXXI/193/08 w sprawie realizacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie projektu systemowego „Dajemy szansę” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII „Promocja Integracji Społecznej”, Działanie 7.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

UCHWAŁA NR XXXI/193/08 w sprawie realizacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie projektu systemowego „Dajemy szansę” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII „Promocja Integracji Społecznej”, Działanie 7.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
2008-10-09 08:47:03