Skład osobowy i zakres działania Komisji Budżetu i Finansów VIII kadencji Rady 

 

 

Komisja Budżetu i Finansów

Skład komisji:

  1. Bolesław Wilkos  - przewodniczący komisji
  2. Agnieszka Denysiak - zastępca przewodniczącego
  3. Ryszard Borek
  4. Andrzej Darakiewicz
  5. Roman Kowalczyk
  6. Mirosław Piorun
  7. Jarosław Rudnicki

Do zakresu działania Komisji Budżetu i Finansów należą sprawy:

1) uchwalania i wykonywania budżetu miasta,

2) gospodarki finansowej,

3) majątkowe gminy,

4) prognozowania ekonomicznego,

5) udziału w związkach i porozumieniach komunalnych,

6) tworzenia, przekształcania i likwidacji gminnych jednostek organizacyjnych.

 


Liczba odwiedzin : 25
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta w Dzierżoniowie
Osoba wprowadzająca informację : Beata Kozak
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Janas
Czas wytworzenia: 2018-12-03 09:34:37
Czas publikacji: 2019-01-02 15:16:19
Data przeniesienia do archiwum: 2023-10-21