Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
7/14 decyzja. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu Pentair Polska Sp. z o.o. przy ul. Strefowej 10 w Dzierżoniowie. W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się budowę hali magazynowo-produkcyjnej, budynku biurowo - socjalnego, budynku technicznego oraz dróg i chodników. Profil produkcji pozostaje bez zmian. Do głównych procesów produkcyjnych należy zaliczyć: wycinanie i wykrawanie, gięcie , spawanie, szlifowanie, malowanie proszkowe, montaż i magazynowanie. Przedsięwzięcie realizowane będzie na działach zlokalizowanych przy ul. Strefowej 10 w Dzierżoniowie - działki ewidencyjne nr 180/1, 180/2, 180/3, 180/4 obręb Zachód.

2015-01-08 12:02:50
5/14 decyzja. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i przystosowanie istniejących zabudowań w zakładzie produkcyjnym SKC HAAS w Dzierżoniowie do rozpoczęcia produkcji elementów ekranów ciekłokrystalicznych (filmu optycznego)”. Przedsięwzięcie realizowane będzie na działach zlokalizowanych przy ul. Strefowej 16 w Dzierżoniowie - działka ewidencyjna nr 183/2 obręb Zachód.


2014-08-05 13:12:35
2/14 decyzja. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 3009D wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Dzierżoniów –Włóki (zakres przedsięwzięcia obejmuje przebudowę drogi na odcinku 2030 metrów od skrzyżowania ul. Złotej i ul. Akacjowej w Dzierżoniowie do pierwszych zabudowań we wsi Włóki).

 
2014-06-11 15:14:59
4/14 decyzja. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zakładu produkcyjnomagazynowego z częścią biurową, socjalną, niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu”. Zakres działalności w hali produkcyjnej obejmuje następujące procesy produkcyjne: formowanie poprzez cięcie, gięcie i tłoczenie elementów z blachy stalowej, oczyszczanie wyrobów metodą odtłuszczania alkalicznego, zautomatyzowane lakierowanie proszkowe (zawieszenie elementów na trawersach, obróbka wstępna-oczyszczanie, piec-suszarka lakiernicza, komora lakiernicza, piec). W ramach przedsięwzięcia planuje się budowę obiektów halowych-przemysłowych, w III fazach do 5750m2 powierzchni zabudowy. Dodatkowo zaplecza biurowosocjalne o łącznej powierzchni użytkowej do 600m2.Przedsięwzięcie realizowane będzie na działach zlokalizowanych przy ul. Strefowej w Dzierżoniowie - działki ewidencyjne o numerach: 99/8, 100/8, 102/11, 103/6 obręb Zachód.

 
2014-05-28 11:25:17
3/14 decyzja. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego uruchomieniu punktu zbierania i przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych na terenie działki nr 61/30 obręb Zatorze przy ul. Podwalnej 8 w Dzierżoniowie. Przetwarzanie tworzyw sztucznych polegać będzie na mechanicznym rozdrabnianiu tworzyw sztucznych w specjalistycznym młynku, w wyniku czego powstawać będzie granulat przeznaczony do dalszego wykorzystania przez inne podmioty gospodarcze.

 
2014-05-22 08:31:02