Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR XXIV/165/08 w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Gminy Miejskiej Dzierżoniów w zgromadzeniu związku międzygminnego pn. „Związek Gmin Zlewni Rzeki Bystrzycy”

UCHWAŁA NR XXIV/165/08 w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Gminy Miejskiej Dzierżoniów w zgromadzeniu związku międzygminnego pn. „Związek Gmin Zlewni Rzeki Bystrzycy”
2008-05-27 10:34:58
UCHWAŁA NR XXIV/164/08 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2008 rok

UCHWAŁA NR XXIV/164/08 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2008 rok
2008-05-27 10:34:44
UCHWAŁA NR XXIV/163/08 w sprawie procedury uchwalania Budżetu Miasta oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

UCHWAŁA NR XXIV/163/08 w sprawie procedury uchwalania Budżetu Miasta oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
2008-05-27 10:34:28
UCHWAŁA NR XXIV/162/08 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury za 2007 rok

UCHWAŁA NR XXIV/162/08 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury za 2007 rok
2008-05-27 10:34:14
UCHWAŁA NR XXIV/161/08 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dzierżoniowie za 2007 rok

UCHWAŁA NR XXIV/161/08 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dzierżoniowie za 2007 rok
2008-05-27 10:33:56
UCHWAŁA NR XXIV/160/08 w sprawie wyboru przedstawicieli Gminy Miejskiej Dzierżoniów, jako reprezentantów organu prowadzącego, do składu Komisji Konkursowych w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi i dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Dzierżoniowie

UCHWAŁA NR XXIV/160/08 w sprawie wyboru przedstawicieli Gminy Miejskiej Dzierżoniów, jako reprezentantów organu prowadzącego, do składu Komisji Konkursowych w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi i dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Dzierżoniowie
2008-05-27 10:33:34
UCHWAŁA NR XXIV/159/08 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta w rejonie ulic Piastowskiej i Szpitalnej w Dzierżoniowie

UCHWAŁA NR XXIV/159/08 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta w rejonie ulic Piastowskiej i Szpitalnej w Dzierżoniowie
2008-05-27 10:33:19
UCHWAŁA NR XXIV/158/08 w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Dzierżoniowa (Panu Sylwestrowi Chęcińskiemu)

UCHWAŁA NR XXIV/158/08 w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Dzierżoniowa (Panu Sylwestrowi Chęcińskiemu)
2008-05-27 10:33:01
UCHWAŁA NR XXIV/157/08 w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Dzierżoniowa (Pani Wandzie Chotomskiej)

UCHWAŁA NR XXIV/157/08 w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Dzierżoniowa (Pani Wandzie Chotomskiej)
2008-05-27 10:32:44
UCHWAŁA NR XXIV/156/08 w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Dzierżoniowa (Księdzu Biskupowi Ignacemu Decowi)

UCHWAŁA NR XXIV/156/08 w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Dzierżoniowa (Księdzu Biskupowi Ignacemu Decowi)
2008-05-27 10:32:26