Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXII/151/08 w sprawie skargi Polskiego Czerwonego Krzyża Zarządu Rejonowego w Dzierżoniowie na dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie

2016-06-22 09:23:13
UCHWAŁA NR XXII/150/08 w sprawie uzupełnienia listy ławników do Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie

UCHWAŁA NR XXII/150/08 w sprawie uzupełnienia listy ławników do Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie
2008-04-03 10:33:35
UCHWAŁA NR XXII/149/08 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2008 rok

UCHWAŁA NR XXII/149/08 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2008 rok
2008-04-03 10:33:20
UCHWAŁA NR XXII/148/08 w sprawie zaliczenia ulicy Strefowej na terenie Dzierżoniowa do kategorii dróg gminnych

UCHWAŁA NR XXII/148/08 w sprawie zaliczenia ulicy Strefowej na terenie Dzierżoniowa do kategorii dróg gminnych
2008-04-03 10:33:05
UCHWAŁA NR XXII/147/08 w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

UCHWAŁA NR XXII/147/08 w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
2008-04-03 10:31:14
UCHWAŁA NR XXII/146/08 w sprawie zatwierdzenia Programu Współpracy z Miastami Partnerskimi w Kraju i za Granicą na 2008 rok

UCHWAŁA NR XXII/146/08 w sprawie zatwierdzenia Programu Współpracy z Miastami Partnerskimi w Kraju i za Granicą na 2008 rok
2008-04-03 10:31:00
UCHWAŁA NR XXII/145/08 sprawie nadania imienia publicznemu Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżoniowie, ul. Nowowiejska 64

UCHWAŁA NR XXII/145/08 sprawie nadania imienia publicznemu Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżoniowie, ul. Nowowiejska 64
2008-04-03 10:30:45
UCHWAŁA NR XXII/144/08 w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych w granicach administracyjnych miasta Dzierżoniowa

UCHWAŁA NR XXII/144/08 w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych w granicach administracyjnych miasta Dzierżoniowa
2008-04-03 10:30:27
UCHWAŁA NR XXII/143/08 w sprawie zawarcia Porozumienia z Województwem Dolnośląskim w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów

UCHWAŁA NR XXII/143/08 w sprawie zawarcia Porozumienia z Województwem Dolnośląskim w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów
2008-04-03 10:30:09
UCHWAŁA NR XXII/142/08 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników dróg, i określenia wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu pobierania tych opłat

UCHWAŁA NR XXII/142/08 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników dróg, i określenia wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu pobierania tych opłat
2008-04-03 10:29:08