Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Dzierżoniów

załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Dzierżoniów
2008-01-28 15:11:15
załącznik nr 1 - tekst Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zespołu miast: Dzierżoniów, Bielawa, Pieszyce – synteza dotycząca miasta Dzierżoniów wraz z aneksem zmian oraz rysunkiem zmiany Studium

załącznik nr 1 - tekst Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zespołu miast: Dzierżoniów, Bielawa, Pieszyce – synteza dotycząca miasta Dzierżoniów wraz z aneksem zmian oraz rysunkiem zmiany Studium
2008-01-28 15:10:52
UCHWAŁA NR XIX/131/08 w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Dzierżoniów

UCHWAŁA NR XIX/131/08 w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Dzierżoniów
2008-01-28 14:46:23