Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR XVIII/130/07 w sprawie: Budżetu Miasta na rok 2008

UCHWAŁA NR XVIII/130/07 w sprawie: Budżetu Miasta na rok 2008
2008-01-03 10:10:27
UCHWAŁA NR XVIII/129/07 w sprawie przyznania dodatku specjalnego Burmistrzowi Dzierżoniowa

UCHWAŁA NR XVIII/129/07 w sprawie przyznania dodatku specjalnego Burmistrzowi Dzierżoniowa
2008-01-03 10:09:58
UCHWAŁA NR XVIII/128/07 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2007 rok

UCHWAŁA NR XVIII/128/07 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2007 rok
2008-01-03 10:09:14
UCHWAŁA NR XVIII/127/07 w sprawie powołania doraźnej komisji do zmiany Statutu Miasta Dzierżoniowa

UCHWAŁA NR XVIII/127/07 w sprawie powołania doraźnej komisji do zmiany Statutu Miasta Dzierżoniowa
2008-01-03 10:08:53
UCHWAŁA NR XVIII/126/07 w sprawie przekazania oświadczenia lustracyjnego złożonego przez Sekretarza Miasta

UCHWAŁA NR XVIII/126/07 w sprawie przekazania oświadczenia lustracyjnego złożonego przez Sekretarza Miasta
2008-01-03 10:08:20
UCHWAŁA NR XVIII/125/07 w sprawie przekazania oświadczenia lustracyjnego złożonego przez Skarbnika Miasta

UCHWAŁA NR XVIII/125/07 w sprawie przekazania oświadczenia lustracyjnego złożonego przez Skarbnika Miasta
2008-01-03 10:07:49
UCHWAŁA NR XVIII/124/07 w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok

UCHWAŁA NR XVIII/124/07 w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok
2008-01-03 10:07:10
UCHWAŁA Nr XVIII/123/07 w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego na 2008 rok w części należącej do kompetencji Gminy Miejskiej Dzierżoniów jako organu prowadzącego przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja

UCHWAŁA Nr XVIII/123/07 w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego na 2008 rok w części należącej do kompetencji Gminy Miejskiej Dzierżoniów jako organu prowadzącego przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja
2008-01-03 10:06:31
UCHWAŁA NR XVIII/122/07 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta – Osiedle Tęczowe i Osiedle Złote w Dzierżoniowie

UCHWAŁA NR XVIII/122/07 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta – Osiedle Tęczowe i Osiedle Złote w Dzierżoniowie
2008-01-03 10:06:04
UCHWAŁA Nr XVIII/121/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w sąsiedztwie ulicy Zamenhoffa w Dzierżoniowie

UCHWAŁA Nr XVIII/121/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w sąsiedztwie ulicy Zamenhoffa w Dzierżoniowie
2008-01-03 10:04:04