Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA Nr XVII/119/07 w sprawie powiadomienia Sekretarza Miasta o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego

UCHWAŁA Nr XVII/119/07 w sprawie powiadomienia Sekretarza Miasta o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego
2007-11-28 08:11:01
UCHWAŁA Nr XVII/118/07 w sprawie powiadomienia Skarbnika Miasta o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego

UCHWAŁA Nr XVII/118/07 w sprawie powiadomienia Skarbnika Miasta o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego
2007-11-28 08:10:44
UCHWAŁA Nr XVII/117/07 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2007 rok

UCHWAŁA Nr XVII/117/07 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2007 rok
2007-11-28 08:10:28
UCHWAŁA Nr XVII/116/07 w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Dzierżoniów, a także warunków i sposobu ich przyznawania

UCHWAŁA Nr XVII/116/07 w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Dzierżoniów, a także warunków i sposobu ich przyznawania
2007-11-28 08:10:04
UCHWAŁA Nr XVII/115/07 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 r.

UCHWAŁA Nr XVII/115/07 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 r.
2007-11-28 08:09:43
UCHWAŁA Nr XVII/114/07 w sprawie zniesienia indywidualnej formy ochrony przyrody

UCHWAŁA Nr XVII/114/07 w sprawie zniesienia indywidualnej formy ochrony przyrody
2007-11-28 08:09:24
UCHWAŁA Nr XVII/113/07 w sprawie zaopiniowania „Studium ochrony przed powodzią zlewni rzeki Bystrzycy”

UCHWAŁA Nr XVII/113/07 w sprawie zaopiniowania „Studium ochrony przed powodzią zlewni rzeki Bystrzycy”
2007-11-28 08:09:02
UCHWAŁA Nr XVII/112/07 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

UCHWAŁA Nr XVII/112/07 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
2007-11-28 08:08:33
UCHWAŁA Nr XVII/111/07 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obwodnic Dzierżoniowa i południowego obejścia Piławy Dolnej w granicach miasta Dzierżoniów

UCHWAŁA Nr XVII/111/07 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obwodnic Dzierżoniowa i południowego obejścia Piławy Dolnej w granicach miasta Dzierżoniów
2007-11-28 08:07:51
UCHWAŁA Nr XVII/110/07 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2008

UCHWAŁA Nr XVII/110/07 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2008
2007-11-28 08:06:35