Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uzasadnienie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Uzasadnienie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
2008-01-03 11:33:58
Uzasadnienie planu wydatków inwestycyjnych

Uzasadnienie planu wydatków inwestycyjnych
2008-01-03 11:33:41
Uzasadnienie planu dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów

Uzasadnienie planu dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów
2008-01-03 11:33:27
Mienie komunalne

Mienie komunalne
2008-01-03 11:32:58
Wydatki na Wieloletnie Programy Inwestycyjne

Wydatki na Wieloletnie Programy Inwestycyjne
2008-01-03 10:17:35
Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych

Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych
2008-01-03 10:17:22
Wydatki na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programie Przeciwdziałania Narkomanii

Wydatki na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programie Przeciwdziałania Narkomanii
2008-01-03 10:17:04
Dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
2008-01-03 10:16:48
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
2008-01-03 10:16:35
Dotacje celowe na sfinansowanie zadań zlecanych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku wynikające z rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Dotacje celowe na sfinansowanie zadań zlecanych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku wynikające z rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
2008-01-03 10:16:20