Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uzasadnienie wtdatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Uzasadnienie wtdatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
2007-11-21 07:45:58
Uzasadnienie planu wydatków inwestycyjnych

Uzasadnienie planu wydatków inwestycyjnych
2007-11-21 07:45:39
Uzasadnienie planu dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów

Uzasadnienie planu dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów
2007-11-21 07:45:10
Mienie komunalne

Mienie komunalne
2007-11-21 07:44:30
Wydatki na Wieloletnie Programy Inwestycyjne

Wydatki na Wieloletnie Programy Inwestycyjne
2007-11-20 12:42:35
Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych

Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych
2007-11-20 12:42:24
Wydatki na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programie Przeciwdziałania Narkomanii

Wydatki na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programie Przeciwdziałania Narkomanii
2007-11-20 12:42:15
Dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
2007-11-20 12:42:06
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
2007-11-20 12:38:06
Dotacje celowe na sfinansowanie zadań zlecanych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku wynikające z rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Dotacje celowe na sfinansowanie zadań zlecanych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku wynikające z rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
2007-11-20 12:37:21