Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR XVI/106/07 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2007 rok

UCHWAŁA NR XVI/106/07 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2007 rok
2007-10-30 15:09:59
UCHWAŁA Nr XVI/105/07 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na finansowanie zadań inwestycyjnych ujętych w programie „Termomodernizacja obiektów oświaty i kultury”

UCHWAŁA Nr XVI/105/07 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na finansowanie zadań inwestycyjnych ujętych w programie „Termomodernizacja obiektów oświaty i kultury”
2007-10-30 15:09:43
UCHWAŁA Nr XVI/104/07 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Dzierżoniowa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

UCHWAŁA Nr XVI/104/07 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Dzierżoniowa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2007-10-30 15:09:23
UCHWAŁA Nr XVI/103/07 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na rok 2008

UCHWAŁA Nr XVI/103/07 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na rok 2008
2007-10-30 15:08:48
UCHWAŁA NR XVI/102/07 w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Świdnicy na kadencję w latach 2008 - 2011

UCHWAŁA NR XVI/102/07 w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Świdnicy na kadencję w latach 2008 - 2011
2007-10-30 15:08:25
UCHWAŁA NR XVI/101/07 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie na kadencję w latach 2008 - 2011

UCHWAŁA NR XVI/101/07 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie na kadencję w latach 2008 - 2011
2007-10-30 15:07:53
Uchwały podjęte na 16 sesji - 29.10.2007 r.

Uchwały podjęte na 16 sesji - 29.10.2007 r.
2007-10-30 15:03:56