Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
3/09 postanowienie - Postanowienie w zakresie nie stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na zmianie sposobu użytkowania obiektu magazynowego na funkcję usługową – warsztat samochodowy (wymiana i przyciemnianie szyb samochodowych na dwóch stanowiskach). Przedsięwzięcie realizowane będzie na działce nr 58/20 obszar Centrum przy ul. Parkowej w Dzierżoniowie. Inwestor – osoba fizyczna

2018-05-21 15:34:55
12/09 postanowienie - postanowienie w zakresie nie stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na rozbudowie i nadbudowie oraz zmianie sposobu użytkowania budynku magazynowego na obiekt o funkcji usługowej (sklep motoryzacyjny z usługami serwisowymi – warsztat samochodowy) oraz funkcji uzupełniającej (lokal mieszkalny właściciela). Przedsięwzięcie realizowane będzie na działce nr 495/40 obszar Centrum zlokalizowanej przy ul. Szkolnej w Dzierżoniowie. Inwestor – MTS SUBARU działający przez pełnomocnika.

2018-05-21 15:32:52
24/09 postanowienie - Postanowienie w zakresie nie stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na budowie drogi KDD3 wraz z kanalizacją deszczową w rejonie ul. Złotej w Dzierżoniowie. Przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach 69/1, 69/2, 69/3 obręb DOLNY.Pełnomocnik - Zakład Projektowania „Projekt” – ul. Uczniowska 21, 58-306 Wałbrzych. Inwestor – INVEST-PARK DEVELOPMENT Sp. z o.o. ul. Uczniowska 21, 58-306 Wałbrzych.

2018-05-21 15:31:01
17/09 postanowienie - postanowienie w zakresie nie stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na przeniesieniu stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej II stopnia o przepustowości 600 m3/h wraz z budową odcinków gazociągów średniego ciśnienia i niskie ciśnienia. Stacja redukcyjno-pomiarowa zostanie przeniesiona z działki nr 51/1 na działkę nr 65 obręb Nowe Miasto. Przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach zlokalizowanych przy ul. Korczaka w Dzierżoniowie o następujących numerach ewidencyjnych: 51/1, 63/8, 65, 66 obręb Nowe Miasto. Inwestor – Dolnośląska Spółka Gazownicza Sp. z o.o. Oddział Gazowniczy Wałbrzych, ul. Kościuszki 1, 58-300 Wałbrzych działająca przez pełnomocnika

2018-05-21 15:29:08
29/09 postanowienie - Postanowienie w zakresie nie stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na budowie i przebudowie ulic, chodników i miejsc parkingowych na osiedlu Tęczowym w Dzierżoniowie. Wnioskodawca: Inwestor – Gmina Miejska Dzierżoniów, Rynek 1, 58-200 Dzierżoniów działająca przez pełnomocnika.

2018-05-21 15:26:46
30/09 postanowienie - Postanowienie w zakresie nie stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na restrukturyzacji południowo-wschodniej części miasta Dzierżoniowa. Zakres przedsięwzięcia obejmie modernizację nawierzchni ulic i chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. kanalizacja deszczowa i oświetlenie na ulicach: Wierzbowa, Zwycięzców, Łąkowa, Staffa, Nałkowskiej, Kruczkowskiego, Staszica, Słowicza, Zamenhoffa, Południowa, Struga i os. Struga. Dodatkowo planuje się remont mostu w ciągu ulicy Staszica oraz wykonanie ścieżki rowerowej. Wnioskodawca: Pełnomocnik - Eugeniusz Piłat - Biuro Projektowania i Usług Technicznych, ul. Przesmyk 7, 58-200 Dzierżoniów. Inwestor – Gmina Miejska Dzierżoniów, Rynek 1, 58-200 Dzierżoniów.


2009-11-16 08:46:37
28/09 postanowienie - Postanowienie w zakresie nie stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na budowie drogi - łącznika pomiędzy ul. Pieszycką a ul. Strefową w Dzierżoniowie. Przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach 104/5, 104/3, 105/2, 113/8, 114/18, 114/4 obręb Zachód.Pełnomocnik - Zbigniew Zadrożny, Biuro Projektowo – Konstrukcyjne Inżynierii Lądowej „SIGMA” ul. Batalionów Chłopskich 19, 58-200 Dzierżoniów. Inwestor – Gmina Miejska Dzierżoniów, Rynek 1, 58-200 Dzierżoniów.


2009-10-16 10:46:56
9/09 postanowienie - Postanowienie w zakresie nie stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na budowie infrastruktury drogowej wraz z sieciami dla obszaru mieszkalnego – osiedle Makowe II w Dzierżoniowie.


2009-09-11 12:46:14
19/09 postanowienie - Postanowienie w zakresie nie stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na rozbudowie bazy Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury przy ul. Świdnickiej 23 w Dzierżoniowie (działka nr 324/3 obręb Centrum).Wnioskodawca: Pełnomocnik - Wiesława Krzemińska, Kierownik Wydziału Spraw Lokalowych, Urząd Miasta w Dzierżoniowie, Rynek 1, 58-200 Dzierżoniów.Inwestor – Gmina Miejska Dzierżoniów, Rynek 1, 58-200 Dzierżoniów.


2009-08-11 11:25:59
16/09 postanowienie - postanowienie w zakresie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na budowie drogi średnicowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. kanalizacją deszczową i oświetleniem, w tym przebudowy 300m ulicy Szpitalnej. Zakres przedsięwzięcia obejmie budowę drogi średnicowej o długości 1200m, przebudowę ulicy Szpitalnej na długości 300m oraz niektórych fragmentów ulic przyległych oraz ich poboczy, przebudowę 2 skrzyżowań tj. ulicy Staszica z Wojska Polskiego i projektowaną drogą średnicową oraz ulicy Cichej z projektowaną drogą średnicową. Projektowana droga łączy ul. Piastowską z ul. Wojska Polskiego. Wnioskodawca: Pełnomocnik - Eugeniusz Piłat - Biuro Projektowania i Usług Technicznych, ul. Przesmyk 7, 58-200 Dzierżoniów. Inwestor – Gmina Miejska Dzierżoniów, Rynek 1, 58-200 Dzierżoniów.


2009-07-27 14:59:51