Dyżury radnych Rady Miejskiej Dzierżoniowa VIII kadencji (2018 - 20123) 

 
 

Dyżury radnych VIII kadencji (2018 – 2023)

pełnione w Biurze Rady Miejskiej, Urząd Miasta, Rynek 1, pok. Nr 30

 

Andrzej Darakiewicz

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Dzierżoniowa

-   członek Komisji Budżetu i Finansów,

-   członek Komisji Spraw Obywatelskich i Porządku Publicznego

dyżur: środa, godz. 14.30 – 15.30

kontakt: Biuro Rady tel.  74 645 0823, 74 645 0824, tel. 887 859 108

*e-mail: adarakiewicz@rm.dzierzoniow.pl

Jarosław Rudnicki

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Dzierżoniowa

-   członek Komisji Budżetu i Finansów,

-   członek Komisji Rozwoju Gospodarczego Miasta

dyżur: ostatni wtorek miesiąca, godz. 15.30 – 16.30

kontakt: tel. 500 078 618

e-mail: jrudnicki@rm.dzierzoniow.pl

Mirosław Piorun

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Dzierżoniowa

-   członek Komisji Budżetu i Finansów,

-   członek Komisji Edukacji i Spraw Społecznych

dyżur: poniedziałek, godz. 12.00 – 13.00

kontakt: Biuro Rady tel. 74 645 0823, 74 645 0824

e-mail: mpiorun@rm.dzierzoniow.pl

Roman Kowalczyk

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Dzierżoniowa

-   członek Komisji Budżetu i Finansów,

-   członek Komisji Rozwoju Gospodarczego Miasta

dyżur: wtorek (z wyjątkiem ostatniego w miesiącu), godz. 15.30 – 16.30

kontakt: tel. 603 217 808

e-mail: rkowalczyk@rm.dzierzoniow.pl

Adam Bagiński

 

-   Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,

-   członek Komisji Rozwoju Gospodarczego Miasta

dyżur: po uzgodnieniu telefonicznym

kontakt: tel. 785 850 703

e- mail: abaginski@rm.dzierzoniow.pl

Ryszard Borek

- członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,

- czlonek Komisji Budżetu i Finansów

dyżur: po uzgodnieniu telefonicznym

kontakt: Biuro Rady tel. 74 645 0823, 74 645 0824

e-mail: rborek@rm.dzierzoniow.pl

Irena Bukalska

-   zastępca przewodniczącej Komisji Rewizyjnej,

-   członek Komisji Edukacji  Spraw Społecznych

dyżur: wtorki i piątki, Biuro Poselskie, Rynek 55/17, godz. 10.00 – 14.00

kontakt: tel. 605 948 533

e-mail: ibukalska@rm.dzierzoniow.pl

Agnieszka Denysiak

 

-   członek Komisji Budżetu i Finansów,

-   członek Komisji Spraw Obywatelskich

i Porządku Publicznego

dyżur: środa, godz. 9.00 – 10.00

kontakt: tel. 509 714 100

e-mail: adenysiak@rm.dzierzoniow.pl

Radosław Drabczyk

 

-   zastępca przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego Miasta,

-   członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

dyżur: ostatni wtorek miesiąca, godz. 15.30- 16.30

kontakt: tel. 692 434 268

e-mail: rdrabczyk@rm.dzierzoniow.pl

Grażyna Juraszek

 

-   Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej,

-   członek Komisji Rozwoju Gospodarczego Miasta

dyżur: po uzgodnieniu telefonicznym

kontakt: tel. 512 057 901

e-mail: gjuraszek@rm.dzierzoniow.pl

Maciej Kiesewetter

 

-   członek Komisji Edukacji i Spraw Społecznych,

-   członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

dyżur: po uzgodnieniu telefonicznym

kontakt: tel. 691 387 683

e-mail: mkiesewetter@rm.dzierzoniow.pl

Paweł Kowalski

 

-   zastępca przewodniczącego Komisji Spraw Obywatelskich i Porządku Publicznego,

-   członek Komisji Rewizyjnej

dyżur: po uzgodnieniu telefonicznym

kontakt: tel. 606 315 845

e-mail: pkowalski@rm.dzierzoniow.pl

Jarosław Kresa

-   członek Komisji Edukacji i Spraw Społecznych,

-   członek Komisji Spraw Obywatelskich i Porządku Publicznego

dyżur: wtorek, godz. 11.00 – 12.00

kontakt: tel. 697 738 292

e-mail: jkresa@rm.dzierzoniow.pl

Sebastian Maniak

 

-   Przewodniczący Komisji Edukacji i Spraw Społecznych,

-   członek Komisji Rewizyjnej

dyżur: po uzgodnieniu telefonicznym

kontakt: tel. 501 073 411

e-mail: smaniak@rm.dzierzoniow.pl

Jarosław Perlak

 

-   Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Miasta,

-   członek Komisji Edukacji i Spraw Społecznych

dyżur: ostatni wtorek miesiąca, godz. 15.30 – 16.30, w innym terminie- po umówieniu,

kontakt: Biuro Rady, tel. 74 645 0823, 74 645 0824

e-mail: jperlak@rm.dzierzoniow.pl

Marcin Rak

 

-   zastępca przewodniczącego Komisji Edukacji i Spraw Społecznych,

-   członek Komisji Spraw Obywatelskich

i Porządku Publicznego

dyżur: ostatni czwartek miesiąca, godz. 13.30 – 14.30

kontakt: tel. 608 610 773

e-mail: mrak@rm.dzierzoniow.pl

Kazimierz Szabat

 

-   członek Komisji Rewizyjnej,

-   członek Komisji Spraw Obywatelskich i Porządku Publicznego

dyżur: po uzgodnieniu telefonicznym,

kontakt: tel. 514 513 920

e-mail: kszabat@rm.dzierzoniow.pl

Bolesław Wilkos

 

-   Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów,

-   członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

dyżur: pierwszy wtorek miesiąca,

godz. 10.00 – 11.00

kontakt: tel. 693 810 444

e-mail: bwilkos@rm.dzierzoniow.pl

Maciej Woźniak

-   zastępca przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,

-   członek Komisji Rewizyjnej

dyżur: ostatni czwartek miesiąca, godz. 15.00 – 15.30

kontakt: tel. 530 768 575

e-mail: mwozniak@rm.dzierzoniow.pl

Zbigniew Zeń

 

-   członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,

-   członek Komisji Rozwoju Gospodarczego Miasta

dyżur: ostatni piątek miesiąca, godz. 14.00 – 15.00

kontakt: tel. 501 708 352,

e-mail: zzen@rm.dzierzoniow.pl

Ireneusz Żygadło

 

-   Przewodniczący Komisji Spraw Obywatelskich i Porządku Publicznego,

-   członek Komisji Rewizyjnej

dyżur: środa (przed sesją), godz. 15.30 – 17.00

kontakt: Biuro Rady, tel. 74 645 0823, 74 645 0824

e-mail: izygadlo@rm.dzierzoniow.pl

Stan na 6.12.2018 r.

 *Skrzynki elektroniczne radnych będą obsługiwane po 10 12 2018 r.

 

Liczba odwiedzin : 296
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta w Dzierżoniowie
Osoba wprowadzająca informację : Beata Kozak
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Janas
Czas wytworzenia: 2018-12-06 10:08:00
Czas publikacji: 2019-02-05 16:26:36
Data przeniesienia do archiwum: 2023-10-21