Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR XII/85/07 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Rady Powiatu Dzierżoniowskiego w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie

UCHWAŁA NR XII/85/07 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Rady Powiatu Dzierżoniowskiego w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie
2007-07-03 15:17:44
UCHWAŁA Nr XII/83/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Cichej w Dzierżoniowie, w sąsiedztwie planowanej drogi średnicowej

UCHWAŁA Nr XII/83/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Cichej w Dzierżoniowie, w sąsiedztwie planowanej drogi średnicowej
2007-07-03 15:17:08
UCHWAŁA Nr XII/82/07 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Dzierżoniów

UCHWAŁA Nr XII/82/07 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Dzierżoniów
2007-07-03 15:16:31
UCHWAŁA NR XII/81/07 w sprawie zasad gospodarowania mieniem Miasta

UCHWAŁA NR XII/81/07 w sprawie zasad gospodarowania mieniem Miasta
2007-07-03 15:16:06
UCHWAŁA Nr XII/80/07 w sprawie wyboru przedstawicieli Gminy Miejskiej Dzierżoniów, jako reprezentantów organu prowadzącego, do składu Komisji Konkursowych w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 i dyrektora Przedszkola Publicznego nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałem Specjalnym w Dzierżoniowie

UCHWAŁA Nr XII/80/07 w sprawie wyboru przedstawicieli Gminy Miejskiej Dzierżoniów, jako reprezentantów organu prowadzącego, do składu Komisji Konkursowych w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 i dyrektora Przedszkola Publicznego nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałem Specjalnym w Dzierżoniowie
2007-07-03 15:15:45
UCHWAŁA NR XII/78/07 w sprawie przyjęcia rezygnacji ze składu Komisji Edukacji, Kultury i Łączności z Tradycją Lokalną Rady Miejskiej Dzierżoniowa

UCHWAŁA NR XII/78/07 w sprawie przyjęcia rezygnacji ze składu Komisji Edukacji, Kultury i Łączności z Tradycją Lokalną Rady Miejskiej Dzierżoniowa
2007-07-03 15:14:54
UCHWAŁA NR XII/77/07 w sprawie powołania zespołu ds. wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Świdnicy i do Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie

UCHWAŁA NR XII/77/07 w sprawie powołania zespołu ds. wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Świdnicy i do Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie
2007-07-03 14:58:58
UCHWAŁA Nr XII/76/07 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na finansowanie zadań inwestycyjnych ujętych w programie "Termomodernizacja obiektów oświaty i kultury"

UCHWAŁA Nr XII/76/07 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na finansowanie zadań inwestycyjnych ujętych w programie " Termomodernizacja obiektów oświaty i kultury "
2007-07-03 14:58:44
UCHWAŁA Nr XII/75/07 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Miejskiej Dzierżoniów na lata 2007-2013

UCHWAŁA Nr XII/75/07 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Miejskiej Dzierżoniów na lata 2007-2013
2007-07-03 14:58:20
UCHWAŁA Nr XII/74/07 zmieniająca uchwałę w sprawie wskazania jednostek budżetowych, które utworzą rachunek dochodów własnych oraz ustalenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia

UCHWAŁA Nr XII/74/07 zmieniająca uchwałę w sprawie wskazania jednostek budżetowych, które utworzą rachunek dochodów własnych oraz ustalenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia
2007-07-03 14:57:57