Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
NR XXXV/241/13 zmieniająca uchwałę w sprawie oddania nieruchomości w użyczenie

 
2013-05-02 10:09:37
Nr XXXV/240/13 w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Dzierżoniowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

 
2013-05-02 10:07:17
Nr XXXV/239/13 w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2013 - 2017

 
2013-05-02 10:06:19
Nr XXXV/238/13 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Dzierżoniowie oraz nadania mu statutu

 
2013-05-02 10:05:22
Nr XXXV/237/13 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów

 
2013-05-02 10:01:12