Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uzasadnienie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Uzasadnienie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
2007-01-05 08:56:43
Uzasadnienie planu wydatków inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2007 roku

Uzasadnienie planu wydatków inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2007 roku
2007-01-05 08:56:05
Uzasadnienie planu dochodów i wydatków Budżetu Miasta na 2007 rok

Uzasadnienie planu dochodów i wydatków Budżetu Miasta na 2007 rok
2007-01-05 08:55:20
Informacja o stanie mienia komunalnego

Informacja o stanie mienia komunalnego
2007-01-05 08:54:55
Informacja o planowanym obrocie mieniem komunalnym

Informacja o planowanym obrocie mieniem komunalnym
2007-01-05 08:54:35
Wydatki na Wieloletnie Programy Inwestycyjne

Wydatki na Wieloletnie Programy Inwestycyjne
2007-01-05 08:42:26
Wydatki majątkowe i inwestycyjne Budżetu Miasta

Wydatki majątkowe i inwestycyjne Budżetu Miasta
2007-01-05 08:42:11
Wydatki na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Roziązywania Problemów Alkoholowych oraz Programie Przeciwdziałania Narkomanii

Wydatki na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Roziązywania Problemów Alkoholowych oraz Programie Przeciwdziałania Narkomanii
2007-01-05 08:41:48
Dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
2007-01-05 08:41:30
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
2007-01-05 08:41:10