Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr V/29/06 w sprawie uzupełnienia składu Komisji Edukacji, Kultury i Łączności z Tradycją Lokaną Rady Miejskiej Dzierżoniowa

Uchwała nr V/29/06 w sprawie uzupełnienia składu Komisji Edukacji, Kultury i Łączności z Tradycją Lokaną Rady Miejskiej Dzierżoniowa
2007-01-05 15:16:34
Uchwała Nr V/28/06 w sprawie uzupełnienia składu Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej Dzierżoniowa

Uchwała Nr V/28/06 w sprawie uzupełnienia składu Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej Dzierżoniowa
2007-01-05 15:15:39
Uchwała Nr V/27/06 w sprawie uzupełnienia składu Komisji Spraw Obywatelskich i Porządku Publicznego Rady Miejskiej Dzierżoniowa

Uchwała Nr V/27/06 w sprawie uzupełnienia składu Komisji Spraw Obywatelskich i Porządku Publicznego Rady Miejskiej Dzierżoniowa
2007-01-05 15:15:27
Uchwała Nr V/26/06 w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Spraw Obywatelskich i Porządku Publicznego Rady Miejskiej Dzierżoniowa

Uchwała Nr V/26/06 w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Spraw Obywatelskich i Porządku Publicznego Rady Miejskiej Dzierżoniowa
2007-01-05 15:15:12
Uchwała Nr V/24/06 w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego na 2007 rok w części należącej do kompetencji Gminy Miejskiej Dzierżoniów jako organu prowadzącego przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja

Uchwała Nr V/24/06 w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego na 2007 rok w części należącej do kompetencji Gminy Miejskiej Dzierżoniów jako organu prowadzącego przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja
2007-01-05 15:14:34
UCHWAŁA NR V/23/06 w sprawie wyboru przedstawiciela Miasta Dzierżoniowa do Rady Społecznej Powiatowego Samodzielnego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dzierżoniowie w Likwidacji oraz Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie

UCHWAŁA NR V/23/06 w sprawie wyboru przedstawiciela Miasta Dzierżoniowa do Rady Społecznej Powiatowego Samodzielnego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dzierżoniowie w Likwidacji oraz Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie
2007-01-05 15:14:16
UCHWAŁA NR V/22/06 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Miejskiej Dzierżoniów w Zgromadzeniu Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego „ZGPD - 7”

UCHWAŁA NR V/22/06 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Miejskiej Dzierżoniów w Zgromadzeniu Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego „ZGPD - 7”
2007-01-05 15:13:55
UCHWAŁA NR V/21/06 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2006 rok

UCHWAŁA NR V/21/06 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2006 rok
2007-01-05 15:13:40
UCHWAŁA Nr V/20/06 zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę w Dzierżoniowie

UCHWAŁA Nr V/20/06 zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę w Dzierżoniowie
2007-01-05 15:05:30
UCHWAŁA Nr V/19/06 w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Miejskiej Dzierżoniów na lata 2007-2013

UCHWAŁA Nr V/19/06 w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Miejskiej Dzierżoniów na lata 2007-2013
2007-01-05 15:05:14