Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Załącznik nr 4 - DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINASÓW PUBLICZNYCH NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE I ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKACH WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW

Załącznik nr 4 - DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINASÓW PUBLICZNYCH NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE I ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKACH WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW
2006-09-07 08:50:50
Załącznik nr 2 - PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH

Załącznik nr 2 - PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH
2006-09-07 08:50:26
PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

Załącznik nr 1 - PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ
2006-09-07 08:50:09
UCHWAŁA NR LXI/416/06 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2006 rok

UCHWAŁA NR LXI/416/06 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2006 rok
2006-09-07 08:16:49