Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Wydanie abonamentu uprawniającego mieszkańca Strefy Płatnego Parkowania do postoju pojazdu w obszarze SPP

2018-05-25 10:48:46
Zezwolenie na prowadzenie robót w pasie drogowym oraz zezwolenie na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z funkcjonowaniem drogi

2018-05-25 10:18:42
Zezwolenie na awaryjne zajęcie pasa drogowego

2018-05-25 10:34:54
Zezwolenie na umieszczenie reklamy w pasie drogowym

2018-06-08 10:44:39
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności (ogródek gastronomiczny, tymczasowe stoisko handlowe i ekspozycyjne, wydzielone miejsca postojowe (koperta) - poza strefą płatnego parkowania, itp.)

2018-05-25 10:39:03
Zezwolenie na umieszczenie obiektu budowlanego niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

2018-05-25 10:17:35
Zezwolenie na lokalizację urządzeń lub obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

2018-05-25 11:16:54
Zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym reklamy stale związanej z gruntem

2018-05-25 10:54:31
Zezwolenie na lokalizację zjazdu z drogi gminnej

2018-05-25 11:18:23
Zorganizowanie zgromadzenia publicznego

2018-05-25 11:22:30