Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Sprzedaż garaży w drodze bezprzetargowej

2019-01-17 09:01:37
Zgłoszenie zmiany użytkownika wieczystego gruntu

2018-06-11 09:42:34
Nadawanie nr porządkowych nieruchomości

2018-06-11 09:41:51
Podział nieruchomości

2018-06-11 09:41:20
Bonifikata (ulga) od opłaty roczej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu

2018-06-11 09:40:42
Aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu

2018-06-11 09:36:55
Zmiana stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu

2018-06-11 09:36:19
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności

2018-06-11 09:35:41
Wydzierżawienie gruntów na cele handlowo-usługowe

2018-06-11 09:34:22
Dzierżawa gruntów rolnych

2018-06-11 09:31:39