Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych 

 
 

1. Dane teleadresowe:

Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych

Rynek 1, parter, pokój nr 5

2. Skład biura:

Beata Błaszczak - kierownik Biura Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych, pokój nr 5
tel. 74 645 03 82
e-mail: bblaszczak@um.dzierzoniow.pl

Marta Kapłon   
tel. 74 645 08 27  
e-mail: mkaplon@um.dzierzoniow.pl

Agnieszka Przybyszewska    
tel. 74 645 08 03
e-mail: aprzybyszewska@um.dzierzoniow.pl

Grażyna Maj Mączyńska
tel. 74 645 08 28
e-mail: gmaj@um.dzierzoniow.pl


3. Zadania realizowane przez Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych:


1) Prowadzenie ewidencji ludności (zameldowania, wymeldowania).
2) Wydawanie i unieważnianie dowodów osobistych.
3) Potwierdzenia wniosków o przydział lokalu.
4) Wydawanie poświadczeń zameldowania.
5) Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru dowodów osobistych.


Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały w Dzierżoniowie: 33 024- stan na dzień 31.12.2014 r. 

Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały w Dzierżoniowie: 32 690- stan na dzień 31.12.2015 r.

Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały w Dzierżoniowie: 32 337- stan na dzień 31.12.2016 r.

Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały w Dzierżoniowie: 31 843 - stan na dzień 31.12.2017 r. 

Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały w Dzierżoniowie: 31 392 - stan na dzień 31.12.2018 r.

 

 

Liczba odwiedzin : 5643
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta w Dzierżoniowie
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Górczyńska
Osoba odpowiedzialna za informację : Beata Błaszczak
Czas wytworzenia: 2018-01-02 13:47:41
Czas publikacji: 2019-01-08 09:46:52
Data przeniesienia do archiwum: Brak