Zespół ds. planowania i kontroli 

 
 

Dane teleadresowe.

Zespół ds. planowania i kontroli

Pokój nr 28

fax: 74 6415530

Skład zespołu:

Anna Matuszewska – Główny Specjalista ds. planowania budżetu
tel. 74 645 03 89
e-mail: amatuszewska@um.dzierzoniow.pl

Monika Michałek – Inspektor ds. kontroli finansowej         
tel. 74 645 08 93
e-mail: mmichalek@um.dzierzoniow.pl

Do zadań Stanowiska ds. planowania budżetu należy:

1) opracowywanie sprawozdań opisowych z wykonania Budżetu Miasta,

2) przygotowywanie materiałów planistycznych do opracowania projektu Budżetu Miasta,

3) przygotowanie projektu Budżetu Miasta oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy,

4) przygotowywanie projektów aktów prawa miejscowego w sprawach finansowych i zestawień zmian Budżetu Miasta,

5) prowadzenie analiz z działalności finansowej Gminy,

6) współpraca z instytucjami finansowymi, bankami oraz komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie przygotowywania dokumentacji finansowych.

 

Do zadań Stanowiska ds. kontroli finansowej należy:

1) opracowywanie procedur z zakresu kontroli finansowej,

2) opracowywanie planów i harmonogramów kontroli jednostek organizacyjnych gminy,

3) Przeprowadzanie kontroli finansowych jednostek organizacyjnych gminy zgodnie z zatwierdzonym planem oraz wynikających z bieżących potrzeb w ramach realizowanych zadań,

4) kontrola dotacji udzielanych niepublicznym placówkom oświatowym,

5) przeprowadzanie kontroli doraźnych,

6) opracowywanie – na podstawie wyników przeprowadzonych kontroli – projektów wystąpień pokontrolnych oraz zbiorczych informacji i ocen,

7) ustalanie przyczyn powstawania nieprawidłowości oraz osób za nie odpowiedzialnych,

8) przygotowywanie okresowych analiz występujących nieprawidłowości i zagrożeń,

9) wskazywanie sposobu usuwania nieprawidłowości zapobiegania im w przyszłości,

10) weryfikowanie wykonania zaleceń pokontrolnych,

11) przygotowywanie rocznych sprawozdań z realizacji planów kontroli,

12) doskonalenie metod pracy oraz inicjowanie kierunków prawidłowego działania kontrolowanych jednostek.

 

 

 

Liczba odwiedzin : 356
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta w Dzierżoniowie
Osoba wprowadzająca informację : Anna Matuszewska
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Matuszewska
Czas wytworzenia: 2018-02-20 10:24:37
Czas publikacji: 2018-02-20 10:24:37
Data przeniesienia do archiwum: Brak