Wydział Finansowo-Budżetowy - Biuro Dochodów 

 
 

1. Dane teleadresowe:
Biuro Dochodów
Biuro Obsługi Klienta - stanowisko B
fax 74 641 55 30

2.Skład biura:
Teresa Adamowicz - Skarbnik Miasta          
tel. 74 645 08 53,  pokój nr 25
e-mail: skarbnik@um.dzierzoniow.pl

Lila Cacaj - Kierownik Biura Dochodów                   
tel. 74 645 08 64,pokój nr 27
e-mail: lcacaj@um.dzierzoniow.pl

Marianna Baranowska
tel. 74 645 08 59
e-mail: mbaranowska@um.dzierzoniow.pl

Lidia Artemczuk              
tel. 74 645 08 61
e-mail: lartemczuk@um.dzierzoniow.pl

Ewelina Świderska           
tel. 74 645 03 85
e-mail: eswiderska@um.dzierzoniow.pl

Monika Połczyńska      
tel. 74 645 03 83
e-mail: mpolczynska@um.dzierzoniow.pl

Anna Kępa                   
tel. 74 645 08 58
e-mail: akepa@um.dzierzoniow.pl

Anna Gałązka                               
tel. 74 645 08 60
e-mail: agalazka@um.dzierzoniow.pl


3. Zadania realizowane przez Biuro Dochodów:  

1) Dokonywanie wymiaru podatków od nieruchomości i rolnego.
2) Prowadzenie rejestru przypisów podatkowych.
3) Prowadzenie spraw z zakresu udzielanych ulg podatkowych.
4) Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym.
5) Wydawanie zaświadczeń o nie zaleganiu z płatnościami.
6) Wydawanie zaświadczeń w oparciu o akta podatkowe.
7) Kontrola podatników.
8) Prowadzenie urządzeń księgowych dla zobowiązań podatkowych i nie podatkowych, a w szczególności:
a) podatku od nieruchomości i podatku rolnego,
b) podatku od środków transportu,
c) opłaty od posiadania psa,
d) opłaty skarbowej,
e) czynszu najmu,
f) mandatów karnych i grzywien,
g) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
h) przeniesienia prawa własności gruntów komunalnych na rzecz osób fizycznych,
i) opłat za dzierżawę nieruchomości komunalnych,
j) sprzedaży mienia komunalnego,
k) opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu,
l) opłaty targowe,
ł) opłaty za zajęcie pasa drogowego,
m) renty planistycznej,
n) opłaty adiacenckiej.
9) Rozliczanie dochodów z tytułu opłaty targowej, parkingowej i za zajęcie pasa drogowego.
10) Prowadzenie ewidencji zakupu i rejestru głównego sprzedaży w zakresie podatków od towarów i usług VAT.
11) sporządzanie deklaracji podatkowej VAT.
12) współpraca z Urzędem Skarbowym w zakresie prowadzenia egzekucji administracyjnych.
13) Realizacja zadania zleconego gminie – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
14) Realizacja zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej – ewidencja opłat za: wydane dowody osobiste, pobyt w środowiskowym domu samopomocy, udostępnienie danych osobowych.


 

Liczba odwiedzin : 1602
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta w Dzierżoniowie
Osoba wprowadzająca informację : Anna Gałązka
Osoba odpowiedzialna za informację : Lila Cacaj
Czas wytworzenia: 2013-01-30 11:27:26
Czas publikacji: 2018-07-20 10:08:30
Data przeniesienia do archiwum: Brak