Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Załącznik nr 3 - ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU PLANU MIEJSCOWEGO

Załącznik nr 3 - ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU PLANU MIEJSCOWEGO
2006-07-03 10:51:14
Załącznik nr 2 - ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE, INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH

Załącznik nr 2 - ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE, INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH
2006-07-03 10:51:04
Załącznik nr 1 - plan rysunku

Załącznik nr 1 - plan rysunku
2006-07-03 10:50:53
UCHWAŁA NR LIX/402/06 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru przy ul. Wrocławskiej w Dzierżoniowie

UCHWAŁA NR LIX/402/06 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru przy ul. Wrocławskiej w Dzierżoniowie
2006-06-29 10:56:47