Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA Nr LIX/404/06 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozdzielenie kanalizacji ogólnospławnej w ul. Garncarskiej – część zadania inwestycyjnego Rewitalizacja staromiejskiego centrum Dzierżoniowa – modernizacja ul. Garncarskiej”

UCHWAŁA Nr LIX/404/06 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozdzielenie kanalizacji ogólnospławnej w ul. Garncarskiej – część zadania inwestycyjnego Rewitalizacja staromiejskiego centrum Dzierżoniowa – modernizacja ul. Garncarskiej”
2006-06-29 10:57:17
UCHWAŁA Nr LIX/401/06 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

UCHWAŁA Nr LIX/401/06 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2006-06-29 10:56:25
Uchwały przyjęte na 59 sesji w dniu 26.06.2006 r.

Uchwały przyjęte na 59 sesji w dniu 26.06.2006 r.
2006-06-29 10:47:24