Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Najem komunalnego lokalu mieszkalnego

 

2018-06-22 11:31:45
Udzielanie ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miejskiej Dzierżoniów - umorzenie, odroczenie spłaty lub rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal

2018-06-22 12:00:53
Obniżka stawki czynszu dla osób o niskich dochodach

2018-06-22 11:52:50