Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA Nr LVII/398/06 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury za 2005 rok

UCHWAŁA Nr LVII/398/06 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury za 2005 rok
2006-06-05 13:37:19
UCHWAŁA Nr LVII/397/06 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dzierżoniowie za 2005 rok

UCHWAŁA Nr LVII/397/06 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dzierżoniowie za 2005 rok
2006-06-05 13:36:59
UCHWAŁA Nr LVII/396/06 w sprawie odrębnych obwodów głosowania

UCHWAŁA Nr LVII/396/06 w sprawie odrębnych obwodów głosowania
2006-06-05 13:36:33
UCHWAŁA Nr LVII/393/06 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 r.

UCHWAŁA Nr LVII/393/06 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 r.
2006-06-05 13:35:19
UCHWAŁA Nr LVII/392/06 w sprawie nadania Statutu Żłobka Miejskiego Nr 1 w Dzierżoniowie

UCHWAŁA Nr LVII/392/06 w sprawie nadania Statutu Żłobka Miejskiego Nr 1 w Dzierżoniowie
2006-06-05 13:34:58
UCHWAŁA Nr LVII/390/06 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Dzierżoniów

UCHWAŁA Nr LVII/390/06 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Dzierżoniów
2006-06-05 13:34:20
UCHWAŁA Nr LVII/389/06 zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Dzierżoniowa w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Miejskiej Dzierżoniów na lata 2006-2013.

UCHWAŁA Nr LVII/389/06 zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Dzierżoniowa w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Miejskiej Dzierżoniów na lata 2006-2013.
2006-06-05 13:33:58
UCHWAŁA Nr LVII/388/06 w sprawie wyboru przedstawicieli Gminy Miejskiej Dzierżoniów, jako re-prezentantów organu prowadzącego, do składu Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6 w Dzierżoniowie

UCHWAŁA Nr LVII/388/06 w sprawie wyboru przedstawicieli Gminy Miejskiej Dzierżoniów, jako re-prezentantów organu prowadzącego, do składu Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6 w Dzierżoniowie
2006-06-05 13:33:40