Sprawy archiwum 

 

 

WYDANIE DOKUMENTU Z ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO

Sposób załatwienia sprawy:

Wniosek o wydanie dokumentów przechowywanych  w Archiwum Zakładowym Urzędu Miasta w Dzierżoniowie jest do pobrania w Biurze Obsługi Klienta, parter, wejście "za żelazną bramą", stanowisko nr A lub ze strony www (druki i formularze). Wniosek składa się w BOK, stanowisko nr A, od poniedziałku do czwartku w godz. 7.3o-15.3o, we wtorki do godz. 16.3o, w piątki do 15.00.

W Urzędzie Miasta w Dzierżoniowie znajdują się dokumenty z następujących zakładów pracy:

1. Akta osobowe, karty zarobkowe i listy płac:

Zakładu Remontowo - Budowlanego przy Miejskim Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół w      Dzierżoniowie,
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Dzierżoniowie (Wydział Oświaty),
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dzierżoniowie,
Urzędu Miasta w Dzierżoniowie,
Szkoły Nr 8 w Dzierżoniowie,
Szkoły Nr 2 w Dzierżoniowie,
Szkoły Podstawowej Nr 4, ul. Wrocławska
Gimazjum Nr 2, ul. Wrocławska
Przedszkola nr 8 w Dzierżoniowie ul. Sienkiewicza,
Przedszkola Publicznego Nr 4, os. Jasne
Przedszkola Publicznego Nr 3, os. Błękitne
Przedszkola Publicznego Nr 5, ul. Świdnicka
Przedszkole Publicznego Nr 6, ul. Mickiewicza
Ogniska Pracy Pozaszkolnej,

2. Akta zakładów rzemieślniczych – zlikwidowanych z lat 1945-1975.
3. Akta przewoźników TAXI z lat 1950 – 1989.
4. Akta Rzemieślników – zakłady zlikwidowane z lat 1974 – 1982.
5. Dowody osobiste osób zmarłych.
6. Rejestry mieszkańców od roku 1945.
7. Dokumentacja spraw merytorycznych prowadzonych przez wydziały Urzędu Miasta.

 

Wymagane dokumenty:
Wypełniony formularz wniosku.

 
Dodatkowe informacje:
brak

 
Opłaty:

Wniosek zwolniony od opłat.

 
Termin załatwienia:
Do 30 dni.

( Zgodnie z art. 35 § 3 Kpa sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego powinny być załatwione nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania. Zgodnie z art. 36 § 1 Kpa o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w teminie określonym w art. 35 organ obowiązany jest zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy).
Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Organizacyjny, wniosek składa się w BOK, stanowisko A, tel. 074 645 08 09, 074 645 08 10.

 
Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Rodzin,Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30.12.2016. w sprawie świadectwa pracy o (Dz.U. z 2016r. poz.2292).

 
 

Załączniki

świadectwo pracy 25052018.odt

Data: 2018-06-15 11:42:10 Rozmiar: 13.72k Format: .odt Pobierz

świadectwo pracy 25052018.pdf

Data: 2018-06-15 11:42:10 Rozmiar: 62.57k Format: .pdf Pobierz

Zaświadczenie o zarobkach 25052018odt.doc

Data: 2018-06-15 11:48:43 Rozmiar: 18.5k Format: .doc Pobierz

Zaświadczenie o zarobkach 25052018odt.pdf

Data: 2018-06-15 11:48:43 Rozmiar: 62.79k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 767
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta w Dzierżoniowie
Osoba wprowadzająca informację : Katarzyna Droszczak
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Grochowina
Czas wytworzenia: 2006-06-02 10:27:10
Czas publikacji: 2018-06-15 11:48:43
Data przeniesienia do archiwum: Brak