Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Umieszczenie reklamy na gruncie będącym własnością Gminy, z wyłączeniem pasa drogowego

2018-05-30 14:08:56
Klauzula informacyjna w przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą - art. 13 RODO.

2018-05-25 10:41:11
Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w planie miejscowym lub Studium

2018-05-25 10:40:54
Decyzje o warunkach zabudowy

2018-05-25 10:40:38
Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

2018-05-25 10:40:26
Wypis i wyrys ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego

2018-05-25 10:39:58
Zawiadomienie o odkryciu przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem lub zabytkiem archeologicznym

2018-05-25 10:35:54